Over Marnix » Missie en beleid

Missie

De kerntaak van de Marnix Academie is het ondersteunen van scholen in het protestants-christelijk onderwijs bij opleiding en ontwikkeling. Daarvoor verzorgen wij lerarenopleidingen op bachelor- en masterniveau, bieden wij mogelijkheden voor voortgaande professionalisering van onderwijsgevenden, directies en schoolbesturen en leveren wij diensten aan scholen via advisering en ondersteuning. Onze hogeschool kan worden getypeerd als een open christelijke instelling die samenhang wil realiseren tussen levensbeschouwelijke, pedagogische en onderwijskundige uitgangspunten. De Marnix Academie hanteert bekwaam, betrokken en bevlogen als sleutelbegrippen.

Lees meer hierover in de publicatie 'Bekwaam, betrokken en bevlogen. Nieuwe beelden van een beroep in beweging in de 21e eeuw'.

Beleid

Het beleid van de Marnix Academie staat beschreven in het strategisch plan 2018-2021. Het plan heeft als titel 'Met lef samen werken aan toekomstgericht onderwijs'.

Bekijk ook het addendum Kwaliteitsafspraken 2019-2014.

Bekijk hier ook het Strategisch plan 2013-2017. De titel van het plan is: Nieuwe Leer-Kracht. Dit motto gaf de richting aan voor de periode 2013-2017.