Over Marnix » Missie en beleid

Missie

De Marnix Academie wil een bijdrage leveren aan kwalitatief goed onderwijs door leraren op te leiden en voortgaand te professionaliseren tot bekwame, betrokken en bevlogen onderwijsprofessionals. Dergelijk onderwijs draagt bij aan een samenleving waarin mensen in verbinding staan met zichzelf, de ander en het andere en mee vorm willen geven aan een samenleving gebaseerd op gelijke kansen voor iedereen.

Lees meer hierover in de publicatie 'Bekwaam, betrokken en bevlogen. Nieuwe beelden van een beroep in beweging in de 21e eeuw'.

Beleid

Het beleid van de Marnix Academie staat beschreven in het strategisch plan 2018-2021. Het plan heeft als titel 'Met lef samen werken aan toekomstgericht onderwijs'.

Bekijk ook het addendum Kwaliteitsafspraken 2019-2014.