Over Marnix » Partnerschap

De Marnix Academie werkt al 10 jaar samen met verschillende scholen en schoolbesturen in het ‘Partnerschap, Partners in Opleiding en Ontwikkeling’: een unieke samenwerking in zijn omvang. Met inmiddels 36 schoolbesturen en meer dan 350 verschillende scholen in Midden-Nederland werken we samen aan de solide opleiding van studenten en aan onderwijsontwikkeling, zowel op de scholen als op de Marnix Academie. Onze studenten profiteren optimaal van deze samenwerking tijdens hun stages. Doordat de lijnen kort zijn, lopen de kennismaking en begeleiding soepel.

Gezamenlijk onderzoek

In zogeheten leerwerkgemeenschappen werken docenten van de Marnix Academie, basisschoolleraren en Marnixstudenten samen aan onderwijsontwikkeling. Onderwerpen die aan bod komen hierbij zijn onder andere het 21e eeuwse leren, de toepassing van wetenschap en technologie in het onderwijs en talentontwikkeling van leerlingen. De kennis die we binnen de leerwerkgemeenschappen opdoen delen we met alle scholen en schoolbesturen binnen het partnerschap. Zo kunnen we samen onze inzichten verankeren in de lesprogramma’s van alle partnerscholen.

Bekijk de documentaire over 10 jaar Partnerschap

Thema’s voor de 21e eeuw

De Marnix Academie werkt op verschillende niveaus samen met haar partnerscholen. De samenwerking tussen de student en mentor vormt hiervoor de basis. In de kennisontwikkelgroepen trekken de Boven School Opleidingscoördinatoren (BOC’s) van de schoolbesturen en de relatiebeheerders van de Marnix Academie samen op, onder de vlag van de Werkgroep Partners in Opleiding en Ontwikkeling.

In deze kennisontwikkelgroepen werken de partners samen op verschillende thema’s, waarmee de Marnixstudenten nog beter klaargestoomd worden voor het vak van meester of juf in de 21e eeuw. Die thema’s zijn onder andere:

Samen lessen voorbereiden met eerstejaarsstudenten;samen leren van studenten bevorderen, door middel van wederzijdse observatie, intervisiegroepen en studenten gezamenlijk onderwijs laten ontwerpen; hoe kunnen de leerkrachten van morgen jongens in het basisonderwijs beter begeleiden en uitdagen? studenten én hun leerlingen uitdagen om hun eigen leervragen te stellen.

Kennis delen via het Marnix Onderwijscentrum

Het Marnix Onderwijscentrum, het nascholingsinstituut van de Marnix Academie, biedt een breed scala aan cursussen. Hierin delen de partners hun kennis en vaardigheden met hbo- en post-hbo- studenten, waaronder verschillende ICO-cursussen, mentortrainingen of de opleiding Lerarenopleider.

Bekijk het complete cursusaanbod van het Marnix Onderwijsscentrum