Over Marnix » Partnerschap

De Marnix Academie werkt al tien jaar samen met verschillende scholen en schoolbesturen in het partnerschap Partners in Opleiding en Ontwikkeling. Met inmiddels 36 schoolbesturen en meer dan 350 verschillende scholen in Midden-Nederland werken we samen aan de solide opleiding van studenten en aan onderwijsontwikkeling, zowel op de scholen als op de Marnix Academie. Onze studenten profiteren optimaal van deze samenwerking tijdens hun stages. Doordat de lijnen kort zijn, lopen de kennismaking en begeleiding soepel.

Kijk voor een overzicht van al onze partnersites en voor meer informatie op www.marnixpartnerschap.nl

Gezamenlijk onderzoek

In zogeheten leerwerkgemeenschappen werken docenten van de Marnix Academie, basisschoolleraren en Marnixstudenten samen aan onderwijsontwikkeling. Onderwerpen die aan hierbij aan bod komen zijn onder andere het 21e eeuwse leren, de toepassing van wetenschap en technologie in het onderwijs en talentontwikkeling van leerlingen. De kennis die we binnen de leerwerkgemeenschappen opdoen, delen we met alle scholen en schoolbesturen binnen het partnerschap. Zo kunnen we samen onze inzichten verankeren in de lesprogramma’s van alle partnerscholen.

Bekijk de documentaire over tien jaar partnerschap.