Goed nieuws voor master Vitaliteit & Professionaliteit

Master Vitaliteit en Professionalisering

Op 12 mei vond de Toets Nieuwe Opleiding van de master Vitaliteit & Professionaliteit plaats. We kijken terug op een goede dag met mooie gesprekken. Het visiterend panel heeft ons laten weten voornemens te zijn om de NVAO positief te adviseren over de opleiding. Dit betekent dat we ons, in afwachting van een definitief besluit, kunnen gaan voorbereiden op een start van deze master in het najaar!

De master Vitaliteit & Professionaliteit leidt onderwijsprofessionals op tot experts in vraagstukken van medewerkers in het onderwijs met betrekking tot welbevinden en loopbaanontwikkeling. De opleiding is ontwikkeld in nauwe samenwerking met stichting PCOU.

We zijn trots op alle betrokken collega’s en partners die voor en achter de schermen hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van deze nieuwe master!