Inspiratiebijeenkomst Wijs worden met bronverhalen

Woensdag 20 september 2017, 17.00-20.30 uur, Marnix Academie te Utrecht. Aanmelden kan onderaan deze pagina.

Andere leest
Onze tijd biedt veel kansen om levensbeschouwelijk onderwijs op een andere leest te schoeien en zo uit te werken dat de brede culturele en levensbeschouwelijke vorming van iedere leerling gestimuleerd wordt. Op het moment dat leerlingen op een creatieve, dialogische en kritische wijze culturele en religieuze bronnen leren kennen, ontwikkelen zij ook een beeld van wie zij zelf kunnen worden. Maar ook hoe het leven in de wereld eruit kan zien en hoe zij hun leven kunnen verrijken met inzichten uit de rijke culturele en religieuze levensbeschouwelijke tradities.

Persoonsvorming leerlingen
In de hedendaagse pedagogiek krijgen de persoonsvorming en de brede culturele vorming van de leerling veel meer accent dan tien jaar geleden. Deze trend spoort met de visie op de levensbeschouwelijke ontwikkeling zoals ontvouwd  in het boek Wijs worden met bronverhalen. Dit boek wil uitdrukkelijk de expressie zijn van een degelijk onderbouwde pedagogische visie op leerlinggericht dialogisch levensbeschouwelijk onderwijs in de 21e eeuw. Zonder een heldere visie op de levensbeschouwelijke ontwikkeling van leerlingen die nauw aansluit bij hun culturele vorming, kan een nieuwe praktijk van creatief, dialogisch en kritisch levensbeschouwelijk onderwijs niet tot bloei komen. Een grondgedachte onder deze visie is dat een integrale pedagogische benadering van de culturele en levensbeschouwelijke vorming van iedere leerling hun unieke persoonsvorming (identiteitsontwikkeling) zal stimuleren en profileren.

Anders handelen
Als de leerling centraal komt te staan in levensbeschouwelijk onderwijs vraagt dat om een andere manier van handelen, denken en onderwijzen van de leraar basisonderwijs. Het vraagt van hem of haar deskundigheid, sensitiviteit en een open mind om leerlingen nieuwsgierig te kunnen maken naar de schat aan zinrijke verhalen die in culturele en levensbeschouwelijke tradities bewaard zijn gebleven. Het vraagt van iedere leraar in de 21e eeuw ook dat hij of zij deze rijkdom aan bronverhalen persoonlijk en samen met collega’s opnieuw leert ontdekken en eigen maken. Als het vuurtje voor deze bijzondere schatkamer bij leraren opnieuw ontstoken wordt, kunnen zij leerlingen enthousiast maken voor de zee aan zinrijke bronverhalen die wereldwijd de ronde doen.

Praktijk
Wijs worden met bronverhalen , een visie- en praktijkboek voor leraren basisonderwijs wil leraren vertrouwd maken met een creatieve, dialogische en kritische benadering van levensbeschouwelijk onderwijs. Toegespitst op het leren kennen van diverse soorten zinrijke bronverhalen uit verschillende levensbeschouwelijke tradities. Veel leraren in het bijzonder en openbaar basisonderwijs praktiseren een vorm van godsdienstig of levensbeschouwelijk onderwijs die lange tijd in de school gebruikelijk was en is. Deze  bestaande vorm is er veelal op gericht leerlingen inhouden van een christelijke, joodse of islamitische traditie (bijzondere scholen) of informatie over religieuze en levensbeschouwelijke tradities (openbare scholen) over te dragen.

Diversiteit
Nu de leerlingenpopulatie in bijzondere en openbare scholen sociaal, cultureel en religieus zo divers is geworden, en er steeds minder leraren van binnenuit vertrouwd zijn met de waaier aan religieuze en levensbeschouwelijke tradities, is een nieuwe benadering van levensbeschouwelijk onderwijs gewenst. Een benadering die alle leerlingen in de klas, hoe verschillend ook, uitdaagt om waardevolle bronnen uit uiteenlopende levensbeschouwelijke tradities spelenderwijs en vragenderwijs te leren kennen en onderzoeken. Deze ‘bronnen van wijsheid’ in al hun variëteit bevatten waardevolle ideeën en inzichten over een goede samenleving en hoe je een authentiek leven in balans met de natuur kunt leven. Ze handelen over vraagstukken als lijden, verdriet en kwetsbaarheid en hoe je ruimte kunt scheppen voor liefde en mededogen in je leven.

Aanleiding?
Presentatie van het nieuwe boek over leerlinggericht levensbeschouwelijk onderwijs geschreven door Bas van den Berg.

Waarom dit boek?
Om leraren basisonderwijs ideeën en instrumenten in handen te geven om levensbeschouwelijk onderwijs rond bronverhalen op een creatieve wijze vorm te geven

Waar is de inspiratiebijeenkomst op gericht?
Alle deelnemers te laten proeven aan de vele mogelijkheden om leerlingen speels en inventief bronverhalen te laten ontdekken.

Op wie is het gericht?
Op leraren basisonderwijs, lerarenopleiders, pabostudenten en leidinggevenden in het basisonderwijs

Wat gaat er gebeuren tijdens de inspiratiebijeenkomst?

 • Theatermaker en verhalenverteller Kees van der Zwaard vertelt op zijn manier drie bronverhalen
 • Bas van den Berg neemt deelnemers in een verhalend betoog mee in de visie onder deze leerlinggerichte benadering van levensbeschouwelijk onderwijs
 • Een mooi palet aan workshops rond zes genres bronverhalen
  • Friso Mout: verhaal uit de bijbelse traditie
  • Erik Renkema: verhaal uit de boeddhistische traditie
  • Cocky-Fortuin-Van der Spek: verhaal uit de joodse traditie
  • Abdoellah Moulay: verhaal uit de islamitische traditie
  • Tom Schoemaker: verhaal uit de wereld van de sprookjes
  • Tamar Kopmels: verhaal uit de wereld van de Griekse mythen
 • Aanbieden van het boek Wijs worden met bronverhalen aan enkele leraren basisonderwijs
 • Een verhalende en kritische reflectie op het boek door Ina Ter Avest van Phoenix Opleidingen (gevraagd)
 • Ontmoeting met bekenden en onbekenden

Waar?
Marnix Academie, Vogelsanglaan 1, Utrecht

Wanneer?
Woensdag 20 september tussen 17.00-20.30 uur

Loading