"Het werkgeluk en welzijn van medewerkers is geen bijzaak meer"

Ingrid-Tiggelaar-2-MVP

De Marnix Academie start in samenwerking met PCOU met de Master Vitaliteit & Professionaliteit. Ingrid Tiggelaar is een van de docenten van deze masteropleiding. Ingrid: ‘De kennis, vaardigheden en inzichten die een vitaliteits- en professionaliteitsdeskundige van ons meekrijgt, horen binnen de muren van elke school.’

Werken de onderwijsprofessionals op jouw school (nog steeds) met plezier? Halen ze voldoening en betekenis uit hun werk? Lange tijd was dit wel een agendapunt voor HR, maar was het minder duidelijk belegd binnen de teams. Ingrid Tiggelaar: ‘Daar brengen we met de master Vitaliteit & Professionaliteit graag verandering in. Het werkgeluk en welzijn van medewerkers is geen bijzaak meer. Kennis hierover moet continu aanwezig zijn, binnen elk team. Een groot deel van de vraagstukken binnen het onderwijs heeft namelijk te maken met het welbevinden van de onderwijsprofessionals. Burn-out en werkdruk zijn helaas nog steeds heel actueel. Wie de tweejarige master Vitaliteit & Professionaliteit volgt, mag zich met recht een specialist noemen op die gebieden en is een deskundig eerste aanspreekpunt voor iedereen binnen de school.’

Twee kanten van dezelfde medaille

Vitaliteit en professionaliteit: iedereen heeft wel een algemeen beeld bij deze onderwerpen. Ingrid licht toe: ‘Vitaliteit en professionaliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je weet waar je goed in bent én waarin je jezelf of je team nog wilt ontwikkelen, bevordert dat de vitaliteit. Andersom moet je voldoende vitaal zijn om je verder te kunnen ontwikkelen. Het een kan dus niet zonder het ander.’ Studenten die de master volgen, maken kennis met de basisbegrippen en literatuur maar ook met bewezen tools en instrumenten. Ze beschikken na afloop over de benodigde kennis en informatie om collega's te helpen en op niveau mee te kunnen denken. Ingrid: ’We leiden professionals op die heel veelzijdig en actief, binnen verschillende contexten, werken aan programma’s die de vitaliteit en professionaliteit van medewerkers vergroten.’

Van individuele knelpunten tot teamvraagstukken

Een vitaliteits- en professionaliteitsdeskundige richt zich zowel op individuele- als teamvraagstukken. Ingrid noemt twee concrete voorbeelden: ‘Het kan zo zijn dat een ervaren collega structureel minder plezier heeft in het werk. De vitaliteits- en professionaliteitsdeskundige kan dan samen met die persoon onderzoeken waar het wringt en welke oplossingsrichtingen er zijn. Het kan ook zo zijn dat er op team-, afdelings- of bouwniveau iets niet lekker loopt. In dit geval heb je als vitaliteits- en professionaliteitsdeskundige een belangrijke signalerende taak. Valt het je bijvoorbeeld op dat meerdere mensen uit hetzelfde team tegen dezelfde knelpunten aanlopen? Dan zul je het ook breder moeten aanpakken.’

Aan de slag binnen je eigen organisatie

Studenten van deze master gaan binnen hun eigen organisatie op zoek naar knelpunten én good practices. Ingrid: ‘In de eerste module duiken we de theorie in en bekijken we wat de wetenschap zegt over vitaliteit en professionaliteit. We verkennen het veld in de volle breedte, onder meer vanuit de positieve psychologie. Het Job Demands-Resources Model vormt een belangrijke ruggengraat binnen de opleiding. Op basis van dit model doen studenten een praktijkanalyse en brengen zij binnen hun eigen school de energiebronnen en taakeisen in kaart.’ Naast een inhoudelijke leerlijn rondom vitaliteit en professionaliteit bestaat de master uit een persoonlijke lijn en een onderzoekslijn. Deze zijn continu met elkaar verweven. Ingrid: ’In de persoonlijke lijn zoomen we nader in op jou als professional en jouw leiderschapsvaardigheden. Vanuit de onderzoekslijn ga je binnen je eigen organisatie met een concreet vraagstuk aan de slag.’

Draagvlak

Schoolleiders zijn nauw betrokken bij het mastertraject. Studenten voeren samen met hun schoolleider een intakegesprek bij de start van de master. Daarnaast committeren schoolleiders zich aan diverse feedbackgesprekken. Ingrid: ‘Zo zorgen we er met elkaar voor dat een plan niet op een plank belandt, maar echt handen en voeten krijgt binnen de school. Of het nu om het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het mbo of hbo gaat. Collega’s zullen ook merken dat studenten met deze master bezig zijn. Door er met meerdere mensen over te sparren, zal het onderwerp steeds tastbaarder worden binnen de organisatie.’ Ze kijkt al uit naar de eerste lichting studenten die samen met haar aan de slag gaat. ‘Dit onderwerp en de positieve psychologie hebben mijn hart. Ik breng dit met plezier over op anderen!’

Meer weten over de Master Vitaliteit en Professionaliteit? Lees meer over de opleiding of meld je aan voor de voorlichting op 22 juni.  


Tekst: Cindy Gijsbers
Foto: NFP