Associate Degree | Tijdens de opleiding

Tijdens de opleiding leer je alles over het beroep van een pedagogisch educatief professional. Op deze pagina lees je welke inhoud je kunt verwachten en welke begeleiding je krijgt. Zowel bij het uitvoeren van opdrachten in de praktijk als bij je persoonlijke ontwikkeling. 

Ontwikkeling in vier rollen

Als pedagogisch educatief professional ben je pedagogisch-didactisch onderlegd. Je helpt kinderen van 0 tot 14 jaar zich te ontwikkelen en biedt daarbij kansen voor elk kind. Dit doe je vanuit theorie, samenwerking, betrokkenheid én ervaring. Op deze manier verbeter je het pedagogisch en educatief handelen in de praktijk en de organisatie. Je brengt mensen en partijen doordacht en bewust samen om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Dit doe je vanuit vier verschillende beroepsrollen: als pedagoog, vormgever, verbinder en initiator. In beeld ziet dat er zo uit:

Professionele ontwikkeling in vier rollen

 

Opbouw van de opleiding

De opleiding bestaat in beide jaren uit drie lijnen die sterk met elkaar zijn verbonden:

  1. De professionele identiteitslijn
  2. De beroepstakenlijn
  3. De praktijklijn

Dit jaar bestaat uit twee semesters. In het eerste semester ligt de nadruk op het kind en de interactie met het kind. In het tweede semester focus je je op de groep en het tegemoetkomen aan diverse onderwijsleerbehoeften van kinderen. Ook besteden we expliciet aandacht aan gelijke kansen.

Drie programmalijnen
Het studiejaar bestaat uit drie programmalijnen. In de professionele identiteitslijn staat de persoonlijke professionele ontwikkeling in de vier beroepsrollen centraal. Aan de hand van opdrachten, intervisie en reflecties op praktijksituaties krijg je zicht op wie je bent en wie je wilt zijn als pedagogisch educatief professional. Zowel voor het kind als voor de organisatie waarin je werkt.

De beroepstakenlijn bestaat uit verschillende modules waarin je je kennis en expertise voor de vier beroepsrollen verdiept en uitbreidt. De inhoud houdt nauw verband met het stimuleren van gelijke kansen en diversiteit. Je kunt hierbij denken aan taalbevordering stimuleren in de groep of in je eigen interacties. Uitdagen tot spelen en leren, rekening houdend met differentiatie.

De praktijklijn is een belangrijk onderdeel van het curriculum van de opleiding. Je voert opdrachten van de opleiding uit in de praktijk en verdiept je eigen pedagogisch en educatief handelen. Ook werk je aan verbetering op dit gebied in de gehele organisatie.

In het tweede jaar focus je je op de organisatie als geheel. In het derde semester van de opleiding breng je ouders en andere betrokkenen bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen, samen. Je deelt je kennis en expertise ook met collega’s, voor praktijkverbetering. In het laatste semester volg je een specialisatie, in een interessegebied waarin je je verder wilt ontwikkelen. Je voert ook een praktijkonderzoek uit binnen je eigen organisatie.

Begeleiding tijdens je studie

Onze docenten zijn bekwaam en betrokken. Het docententeam bestaat uit experts met kennis over basisonderwijs en kinderopvang. Hierdoor komt tijdens de opleiding de breedte van het werkveld goed aan bod. Deze diversiteit zie je ook terug in de klas. Studenten met verschillende achtergronden, ervaringen en kennis komen samen. Hierdoor leer je van en met elkaar. Verschillende mensen vanuit de opleiding begeleiden je. Je kunt ook bij hen terecht als je problemen hebt tijdens je studie.

Studiecoach 

De studiecoach ondersteunt je ontwikkelproces tijdens de opleiding. Twee keer per jaar voert hij of zij persoonlijke, vraag-gestuurde en ontwikkelingsgerichte gesprekken met je, op basis van gegevens uit het studentvolgsysteem. De studiecoach is ook je aanspreekpunt bij calamiteiten, studievertraging of andere studiebegeleidingsvragen. De studiecoach geeft aan het einde van het jaar een studieadvies op basis van je leerproces en resultaten. Als het nodig is kun je gebruik maken van de diensten van een decaan of counselor. 

Werkplekbegeleider 

Een werkplekbegeleider is een collega van jou binnen de organisatie waar je een werkplek hebt. Hij of zij zorgt ervoor dat je je opdrachten in de praktijk kunt uitvoeren. De werkplekbegeleider geeft feedback op de kwaliteit van de opdrachten die je uitvoert en heeft minimaal een bachelor diploma. We ondersteunen de werkplekbegeleider in je begeleiding via een praktijkbegeleider van onze opleiding.

Praktijkbegeleider 

De praktijkbegeleider is de schakel tussen opleiding en werkplek en is een docent van de Marnix Academie. Hij of zij bezoekt ieder semester je werkplek om zicht te krijgen op je handelen in de praktijk. Ook voert hij of zij een formeel voortgangsgesprek met jou en je werkplekbegeleider. Als het nodig is kunnen je werkplekbegeleider en jij contact opnemen met de praktijkbegeleider.