Associate Degree | Informatie voor werkgevers

Onderwijs en kinderopvang zijn volop in beweging en groeien steeds meer naar elkaar toe. Belangrijke thema's die bijdragen aan de ontwikkeling van ieder kind zijn: goede voorschoolse educatie, gelijke kansen en een goede samenwerking tussen opvoeders. De overheid steunt deze ontwikkelingen met (financiële) initiatieven en aanbevelingen. Investeren in het opleiden van medewerkers op dit gebied wordt van steeds groter belang.

De opleiding Pedagogisch Educatief Professional

De associate degree Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP) sluit hierbij aan. De kennis en vaardigheden van medewerkers op zowel pedagogisch als educatief gebied worden versterkt. De opleiding is primair bedoeld voor volwassenen die al werken met kinderen van 0 tot 14 jaar, in de kinderopvang of het (speciaal) basisonderwijs. Ook voor studenten die (af)studeren aan een mbo4 opleiding op dit gebied is de associate degree opleiding geschikt. 

De kracht van een pedagogisch educatief professional

Een pedagogisch educatief professional verbindt mensen en organisaties en verbetert het werken in de praktijk vanuit samenwerking. Hij/zij brengt vanuit deskundigheid en betrokkenheid mensen samen en coacht collega's. Met als uiteindelijk doel het stimuleren van het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. In het onderwijs heeft de pedagogisch educatief professional de rol van leraarondersteuner. In de kinderopvang wordt hij/zij ingezet als pedagogisch coach/-beleidsmedewerker. Een pedagogisch educatief professional:

  • Begeleidt kinderen in hun ontwikkeling
  • Geeft les aan en begeleidt kleine groepen kinderen 
  • Zorgt voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen
  • Coacht collega’s, ouders en andere betrokkenen in de opvoeding
  • Heeft leidinggevende taken 
  • Verbindt en verbetert de samenwerking tussen mensen en organisaties zoals kinderopvang en basisschool 

Voorwaarden aan de werk-/ of stageplek

Een voorwaarde voor een medewerker of stagiair om te kunnen starten met de studie is dat hij/zij 'relevant werk' verricht. Dit betekent dat zij voor minimaal 16 uur per week een werk-/ of stageplek in het (speciaal) basisonderwijs, de kinderopvang of een Integraal Kindcentrum (IKC) moeten hebben. De Marnix Academie is verantwoordelijk voor de goedkeuring van de werk-/ of stageplek. De afspraken tussen de Marnix Academie, de werkgever of stage-organisatie en de medewerker of stagiair worden vastgelegd in een overeenkomst. 

Overige praktische informatie

Niveau

Een associate degree is een niveau 5 hbo opleiding en ligt tussen een mbo opleiding (niveau 4) en hbo bachelor opleiding (niveau 6) in. Studenten ontvangen een wettelijk erkend hbo diploma

VormTweejarige opleiding in deeltijd
StudielastPer week: 8 uur college, 16 uur werk of stage en 16 uur zelfstudie 
VooropleidingEen mbo4-, havo-, vwo- of hbo-/wo-diploma. Of toelatingsexamen 21+
Kosten*Afhankelijk van vooropleiding: wettelijk collegegeld € 809,- of € 1.619,-.
Of instellingscollegegeld € 7.438,-. Meer informatie
LesdagWoensdag tussen 8.30 en 18.30 uur
Locatie Marnix Academie in Utrecht
StartSeptember 2021
Inschrijven    Uiterlijk 15 augustus. Meer informatie
  
Contact Mail ad@hsmarnix.nl of stuur een whatsapp bericht naar 06 11 14 06 95

*Ga voor uitgebreide informatie naar deze webpagina voor studenten, onderdeel 'Kosten'. 

Online voorlichting

Bezoek een online voorlichting:

Maandag 31 mei van 16.00 tot 17.00 uur: voor (speciaal) basisonderwijs. 

Woensdag 2 juni van 16.00 tot 17.00 uur: voor kinderopvangorganisaties.