Onderzoek » Project nieuwkomers » Verdieping

Verdieping

Literatuur

Benedictus, S. – Meertaligheid in Europees perspectief (2015), over taalbeleid en taalpraktijk in Europa.
Branden, K. vd – Basisprincipes van een hedendaagse taakdidactiek (2010).
Branden, K. vd – Hoe verloopt taalverwerving (2010), bijlage bij het handboek taalbeleid basisonderwijs
Cito – Wegwijzer toetsgebruik bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (2012).
CTO/SDL -  Toolkit breed evalueren (2013), over brede evaluatie van taal en schooltaalvaardigheid
Gielen, S. (e.a.) – Talen sensibilisering in het onderwijs (2012), tips voor de klas- en schoolpraktijk
Jaspeart, K. – Opnieuw ten strijde (2014), over het nodige nieuwe elan om onderwijsverschillen aan te pakken.
Kennisrotonde – Wat is een effectieve methode om bij NT2 leerlingen de taalontwikkeling te stimuleren? (2016).

Ook in de mediatheek van de Marnix Academie zijn diverse bronnen aanwezig op het gebied van interculturaliteit, diversiteit en het omgaan met nieuwkomers in de klas. De bronnen worden regelmatig geactualiseerd. Verder is er veel online te vinden.

Good Practice
Heb jij een les(senserie) gegeven die past bij het thema ‘interculturaliteit/diversiteit/nieuwkomers in de klas’? En wil je dat lesidee delen? Stuur het ons en we plaatsen het op deze website.
Mail naar: communicatie@hsmarnix.nl 

Lesmateriaal 
Het expertisecentrum Openbaar Onderwijs heeft gratis lesmateriaal digitaal gepubliceerd.  

Lot’s foundation heeft, met medewerking van Herman van Veen, projecten die mooi aansluiten op dit thema. 

Nuttige websites
Check hier de diversiteit van jouw school.