Onderzoek » Project nieuwkomers » Studiecoaching en stage

Inhoud studiecoaching en stage

Het past in de visie van de Marnix Academie om studenten op te leiden tot wereldburgers. In het onderwijs aan nieuwkomers zien we het onderwerp wereldburgerschap bij uitstek naar voren komen. Dit vraagt om extra aandacht in de voorbereiding op het lesgeven in de stageschool. Ook de groepsgesprekken tijdens studiecoaching vormen een mogelijkheid om wereldburgerschap bespreekbaar te maken.