Onderzoek » Project nieuwkomers » Post-hbo-opleiding

Post-hbo Nieuwkomersonderwijs

Binnen het Marnix Onderwijscentrum is er een post-hbo-opleiding voor onderwijs aan nieuwkomers. Het gaat om een vernieuwde versie van de opleiding ‘Nederlands als tweede taal’ (NT2). Door de opleiding zelf te ontwikkelen kunnen we in september een opleiding aanbieden die actueel is en ingaat op de huidige behoefte aan scholing van leraren in het basisonderwijs.

Over de opleiding
Veel scholen en leraren hebben nu en de komende tijd te maken met in- en uitstroom van nieuwkomers. Dat brengt veel vragen met zich mee, zowel op schoolniveau als in de groepen. Een belangrijk startpunt voor het onderwijs is taalverwerving, maar er zijn veel meer facetten. Het vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden. De post-hbo-opleiding Specialist Nieuwkomersonderwijs biedt leraren handvatten om passend onderwijs voor deze doelgroep te organiseren en te verzorgen. Het is een praktijkgerichte opleiding.

Voor contact: a.vandalen@hsmarnix.nl