Onderzoek » Project nieuwkomers » Onderwijsprogamma bachelor

Inhoud pabo-curriculum

Het lesgeven aan nieuwkomers vraagt om specifieke competenties van leraren. Het is noodzakelijk om onze studenten in hun opleiding voor te bereiden op wat hen te wachten kan staan. In het onderwijsprogramma komen onderdelen waarin speciale aandacht is voor het lesgeven aan nieuwkomers. Op natuurlijke wijze is te verwachten dat in programma’s Leerkracht, Godsdienst en levensbeschouwelijke vorming en Nederlands hier aandacht aan wordt besteed.
In ieder geval gaat het hier om drie activiteiten die in het kader van dit subproject zullen plaatsvinden:
  • Aanpassing van het onderwijsprogramma door het gedachtegoed rond onderwijs aan nieuwkomers in te vlechten in het bestaande onderwijsprogramma.
  • Aanbieden van een masterclass aan alle huidige vierdejaarsstudenten, aangezien zij dit onderdeel niet in hun onderwijsprogramma hebben gehad;
  • Organiseren van een speciaal ‘nieuwkomersevenement’, bedoeld voor alle studenten.