Onderzoek » Project nieuwkomers » Netwerk

Netwerk nieuwkomersonderwijs

Bij een aantal basisscholen is behoefte aan uitwisseling van ervaringen en expertise op het terrein van onderwijs aan nieuwkomers. Het gaat enerzijds om praktische ervaringen en tips, en anderzijds ook om een platform waarin onderzoekservaringen uit de praktijk een plaats krijgen. Het oprichten van een netwerk of platform voorziet in deze behoefte. Voor dit netwerk worden niet alleen geïnteresseerde partnerscholen uitgenodigd, maar juist ook de partijen die vanuit hun eigen specialisme met het onderwijs aan nieuwkomers bezig zijn, zoals de Taalschool.