Onderzoek » Project nieuwkomers » Kennisverspreiding

Kennisverspreiding

Het is van belang om de kennis en expertise die wordt opgedaan in de looptijd van het project, ook ter beschikking te stellen aan een nog breder publiek dan op dit moment het geval is. De Marnix Academie doet dit onder meer tijdens bijeenkomsten met het basisonderwijs. Ook wordt deze website bijgehouden met relevante informatie. Verdere verspreiding vindt plaats binnen de structuren van de Marnix Academie, namelijk via onderzoek, en het Marnix Onderwijscentrum.