Kosten » Kosten

Studeren kost geld. Bij de Marnix Academie vinden we het belangrijk dat je voor je aan je studie begint een goed beeld hebt van de bedragen. Op deze pagina hebben we alle kosten voor je op een rijtje gezet: verplichte en niet verplichte kosten.

Verplichte kosten: collegegeld 2020/2021

    Voltijd regulier  Driejarige pabo  Deeltijd***
 Collegegeld  € 2143,- of € 1071,- *  € 2143,- of € 1071,- *

 € 1600,-  of € 800,- *

 Instellingscollegegeld**  € 7350,-  € 7350,-

 € 7350,-

 

De hoogte van het wettelijke collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van OCW. 
* Er geldt een halvering van het collegegeld voor de eerste twee jaren op de pabo, voor studenten die in september voor het eerst aan een studie in het hoger onderwijs beginnen. Deeltijdstudenten komen in aanmerking voor de halvering van het collegegeld als ze vwo als vooropleiding hebben, het toelatingsassessment hebben gehaald en nog geen hbo-opleiding hebben gevolgd.
** Als je al een bachelordiploma hbo of wo hebt in het domein van zorg of onderwijs, dan betaal je het instellingscollegegeld. De hoogte hiervan wordt jaarlijks bepaald door de Marnix Academie. Helemaal onderaan deze pagina lees je meer over het instellingscollegegeld.
*** Voor alle deeltijdstudenten geldt vanaf het vijfde jaar een verhoogd tarief van het collegegeld: € 2143,-

Incassodata

Als je het collegegeld in termijnen betaalt, zijn dit de incassodata in het collegejaar 2020-2021:

30 september 2020
27 november 2020
29 januari 2021
29 maart 2021
28 mei 2021
 

Niet verplichte kosten

   Voltijd regulier  Driejarige pabo  Deeltijd
 Boeken totaal  € 1400,-  € 1500,-  € 1050,-
 Waarvan in het eerste jaar  Ca. € 800,-  Ca. € 860,-  Ca. € 750,-
 Waarvan in het tweede jaar  Ca. € 250,-  Ca. € 475,-  Ca. € 230,-
 Waarvan in het derde jaar  Ca. € 215,-  Ca. € 155,-  € 40,- tot € 80,-
 Waarvan in het vierde jaar  € 40,- tot € 160,-  n.v.t  n.v.t
 Internationale reizen tweede jaar  € 0,- tot € 1000,-  € 0,- tot € 1000,-  n.v.t
 Excursies  € 50,-   € 100,-   n.v.t

 

Boeken 
De boekenlijst beschrijft de literatuur die wij gebruiken bij colleges en toetsen op de Marnix Academie. We gaan ervan uit dat je kennis kunt nemen van de inhoud van de boeken. Veel van de boeken worden in meerdere jaren van je opleiding gebruikt. 
Sommige boeken zijn tweedehands te bestellen. Boeken die jij niet meer nodig hebt, en die het jaar erop opnieuw op de boekenlijst staan, kun je tegen een vergoeding inleveren.

Excursies 
In een aantal minoren en profielen van de voltijdopleiding zijn excursies ingepland. Deelname is niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd. Aan de excursies kunnen kosten zijn verbonden, meestal betreft het de toegangskosten en eventueel reiskosten. 

Internationale reizen
We vinden het belangrijk dat je een brede blik krijgt op onderwijs, bijvoorbeeld door in aanraking te komen met onderwijs in een ander land. Iedere student ontvangt daarom van ons een voucher van € 150,- die is in te zetten voor internationale ervaring. 
In het tweede jaar nemen studenten deel aan een internationale week. De kosten daarvan liggen tussen € 0,- en € 1.000,- afhankelijk van de bestemming. Je kunt bijvoorbeeld naar Japan, maar je kunt er ook voor kiezen om kosteloos in Utrecht samen met buitenlandse studenten het onderwijs te bestuderen. 
Als je wilt, kun je in het derde of vierde jaar studeren of stage lopen in het buitenland. Als je plannen voldoen aan de Erasmus+-voorwaarden is het studeren gratis. Je betaalt natuurlijk wel reis- en verblijfkosten.

Print- en kopieerkosten
Heel veel studiemateriaal is digitaal beschikbaar, maar je zult er niet aan ontkomen om documenten te printen of te kopiëren, zoals voorbereidingen voor de stage. Die kosten zijn voor eigen rekening. 

Extra check collegegeld

Weet je niet zeker of je het wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld moet betalen? Log dan in op duo.nl. Daar wordt gecontroleerd welke studies je al gevolgd hebt. Na het inloggen vind je onder het menu Mijn Studies en Diploma's de knop Collegegeld. 


Meer informatie over het instellingscollegegeld
Het instellingscollegegeld (art. 7.46 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) is verschuldigd door studenten, die niet voldoen aan de vereisten voor het wettelijk collegegeld. Dit betreft o.a. studenten die al eerder een bachelor hebben behaald in zorg of onderwijs, en studenten die niet afkomstig zijn uit een E.E.R. land of Suriname.
Het instellingscollegegeld wordt vastgesteld door het College van Bestuur. Om de opleiding toegankelijk te houden, streeft het College van Bestuur er naar zo min mogelijk een financiële drempel op te werpen. De daadwerkelijke kosten van de opleiding zijn daarom uitgangspunt bij de vaststelling van de hoogte van het instellingscollegegeld. Hierbij wordt aangesloten bij de bedragen die de Marnix Academie zou hebben ontvangen in het geval van het wettelijke collegegeld: te weten het bedrag dat de student dan betaalt en het bedrag aan rijksbijdrage dat het ministerie van OCW zou hebben verstrekt.
 

Subsidieregeling voor tweede lerarenopleiding

Er is een nieuwe subsidieregeling voor studenten die een tweede lesbevoegdheid willen behalen en instellingscollegegeld moeten betalen. De subsidie tweede lerarenopleiding wordt eenmalig verstrekt en dient tijdens het eerste studiejaar van de opleiding waarvoor deze bedoeld is, te worden aangevraagd. Als je geen aanspraak kunt maken op een regeling zoals de Lerarenbeurs of de subsidie voor zij-instromers, kun je hiervoor in aanmerking komen.
- Het betreft een tegemoetkoming voor het eerste jaar waarin studenten die een tweede onderwijsbevoegdheid willen halen instellingscollegegeld moeten betalen. 
- De regeling geldt dus voor studenten die eerder een onderwijsstudie hebben gedaan (een bevoegdheid hebben behaald); niet voor mensen die op grond van een eerdere opleiding in de zorg collegegeld moeten betalen. 
- Aanvraagtermijn loopt van 1 oktober t/m 31 december 2020. 
- De tegemoetkoming bedraagt €3500 per student. 
- Aanvragen zal t.z.t. kunnen via een aanvraagformulier op de website van DUO.