Kosten » Kosten

Collegegeld Voltijd

De hoogte van het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van OCW. Heb jij al eerder een bachelordiploma (hbo-/wo-) behaald in het onderwijs? Dan betaal je niet het wettelijke collegegeld, maar het instellingscollegegeld. Ook dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld.

Voor het studiejaar 2017-2018 gelden deze bedragen:

 • Wettelijk collegegeld: € 2.006,-
 • Instellingscollegegeld:  € 6.995,- (o.a. als je een bachelor onderwijs hebt behaald)

Voor het studiejaar 2016-2017 gelden deze bedragen:

 • Wettelijk collegegeld: € 1.984,-
 • Instellingscollegegeld:  € 6.995,- (o.a. als je een bachelor onderwijs hebt behaald)

Collegegeld Deeltijd

De grenzen voor het collegegeld worden jaarlijks bepaald door het ministerie van Onderwijs. De hoogte van het collegegeld wordt vastgesteld door het College van Bestuur van de Marnix Academie.

Deeltijdopleiding vanaf cohort 2014-2015:
Voor het studiejaar 2017-2018 gelden deze bedragen:

 • Wettelijk collegegeld voor de eerste vier jaar: € 1.500,- 
 • Verhoogd collegegeld vanaf het vijfde jaar: € 2.006,-
 • Instellingscollegegeld voor studenten die al eerder een bachelor onderwijs hebben behaald: € 6.995,-

Deeltijdopleiding vanaf cohort 2014-2015:
Voor het studiejaar 2016-2017 gelden de volgende bedragen:

 • Wettelijk collegegeld voor de eerste vier jaar: € 1.485,- 
 • Verhoogd collegegeld vanaf het vijfde jaar: € 1.984,-
 • Instellingscollegegeld voor studenten die al eerder een bachelor onderwijs hebben behaald: € 6.995,-

Deeltijdopleiding tot en met cohort 2013-2014:
Voor het studiejaar 2017-2018 gelden de volgende bedragen:

 • Wettelijk collegegeld voor de eerste vijf jaar: € 1.500,- 
 • Verhoogd collegegeld vanaf het zesde jaar: € 2.006,-
 • Instellingscollegegeld (o.a. als je een bachelor onderwijs hebt behaald): € 6.995,- 

Deeltijdopleiding tot en met cohort 2013-2014:
Voor het studiejaar 2016-2017 gelden de volgende bedragen:

 • Wettelijk collegegeld voor de eerste vijf jaar: € 1.485,- 
 • Verhoogd collegegeld vanaf het zesde jaar: € 1.984,-
 • Instellingscollegegeld (o.a. als je een bachelor onderwijs hebt behaald): € 6.995,- 
Het is mogelijk dat de regel dat alleen studenten met een eerdere bachelor op het gebied van onderwijs het instellingscollegegeld moeten betalen, met ingang van het studiejaar 2017-2018 wordt uitgebreid met de groep studenten die al een eerdere bachelor op het gebied van zorg hebben behaald. Dit is een maatregel van het ministerie van OCW. Zodra er zekerheid over bestaat, zal dit op deze plaats worden vermeld.
 
Het instellingscollegegeld (art. 7.46 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) is verschuldigd door studenten, die niet voldoen aan de vereisten voor het wettelijk collegegeld. Dit betreft o.a. studenten die al eerder een bachelor hebben behaald (behalve als het een bachelor op het terrein van zorg is) en studenten die niet afkomstig zijn uit een E.E.R. land of Suriname.
 

Het instellingscollegegeld wordt vastgesteld door het College van Bestuur. Om de opleiding toegankelijk te houden, streeft het College van Bestuur er naar zo min mogelijk een financiële drempel op te werpen. De daadwerkelijke kosten van de opleiding zijn daarom uitgangspunt bij de vaststelling van de hoogte van het instellingscollegegeld. Hierbij wordt aangesloten bij de bedragen die de Marnix Academie zou hebben ontvangen in het geval van het wettelijke collegegeld: te weten het bedrag dat de student dan betaalt en het bedrag aan rijksbijdrage dat het ministerie van OCW zou hebben verstrekt.