Home » Nieuws
Nieuwsoverzicht

Nieuwe subsidie! Volg een master met je team

Tot 15 oktober kan de Teambeurs worden aangevraagd. De Teambeurs is bedoeld om meer leraren in het primair onderwijs op te leiden tot masterniveau en om de schoolontwikkeling duurzamer te maken. Gebruik deze beurs voor een van onze masteropleidingen!

Nieuwe subsidie! Volg een master met je team

De nieuwe regeling Teambeurs past geheel binnen de visie van de Marnix Academie: Innoveren is alleen effectief met behulp van collectief praktijkonderzoek. Dat wil zeggen dat je als leraar samen met collega’s in een professionele leergemeenschap de innovatie in school vormt geeft. Met Teambeurs kan er voor alle studerende collega’s subsidie aangevraagd worden.

Welke masteropleidingen zijn er?
De Marnix Academie biedt drie masteropleidingen aan:

Wat is Teambeurs?
Teambeurs kan worden aangevraagd door de directie, samen met een team van leraren en betrokken schoolleider(s). Het team bestaat tenminste uit twee leraren van dezelfde school of hetzelfde bestuur.

De subsidie wordt verstrekt als tegemoetkoming voor de studiekosten en de vervanging van de leraren. Vanuit de subsidieregeling krijgen de leraren na afloop van de studie een jaar de tijd om de het geleerde in de praktijk te brengen. Ook biedt de regeling middelen om leraren die de masteropleidingen niet volgen erbij te betrekken. Tot slot zijn er middelen voor de afstemming met het opleidingsinstituut om de masteropleiding beter te laten aansluiten op de behoefte van de school of het bevoegd gezag.

Bekijk de website voor meer informatie over de aanvraagcriteria, de aanvraagprocedure en de hoogte van de subsidie.