Home » Nieuws
Nieuwsoverzicht

Samenwerken met ouders aan opvoeding

Met ouders samenwerken aan de opvoeding. Hoe doen leraren dat? En wat kan de pabo hierin betekenen? Onderwijsadviseur Mirjam Stroetinga van het Marnix Onderwijscentrum doet hier promotieonderzoek naar.

Samenwerken met ouders aan opvoeding

Recent kwam er op de Marnix Academie een promotieplaats vrij. Inmiddels is het onderzoek van Mirjam Stroetinga gestart. Zij wil weten welke praktijken van samenwerken aan de opvoeding leraren tegenkomen in hun werk, hoe zij daarin handelen en waarom. Dit gebeurt door brieven van leraren hierover te verzamelen en door collegiale reflecties van leraren hierop te observeren.

Daarnaast bekijkt ze welke ideeën studenten in het eerste jaar van de lerarenopleiding hebben over het samenwerken met ouders aan opvoeding. Ook een uitgebreid literatuuronderzoek maakt onderdeel uit van het traject. Wat is er in de literatuur al bekend over het samenwerken van leraren met ouders aan opvoeding? En wat is er al bekend over wat dat betekent voor de lerarenopleiding basisonderwijs?

Promotor is Wiel Veugelers. Co-promotor is Yvonne Leeman. Beide verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek.