Home » Nieuws
Nieuwsoverzicht

‘Kinderen hebben meer nodig dan taal en rekenen’

Méér muziek in de klas. Dat wil ook de Marnix Academie. En daarom start er in september voor een selectie eerstejaarsstudenten het traject Vakspecialist muziek. Maar waarom al die aandacht voor muziek? Een interview hierover met opleidingsdocent Marjanka van Maurik.

‘Kinderen hebben meer nodig dan taal en rekenen’

Waarom is er nu ineens zoveel aandacht voor muziek in de klas?

Landelijk gebeurt er veel. Er zijn allerlei subsidies op het gebied van muziek en onderwijs. Dat is enerzijds een reactie op alle aandacht die de afgelopen jaren ging naar rekenen en taal. Men realiseert zich dat kinderen meer nodig hebben dan dat. En anderzijds is er recent wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat als je actief muziek maakt er veel gebieden in de hersenen geactiveerd worden. Er worden allerlei verbindingen gelegd in het brein. Dat is, zeker voor kinderen die volop in ontwikkeling zijn, heel belangrijk.

Er is de afgelopen jaren te weinig met muziek gedaan?

Ja, heel veel scholen doen er te weinig mee. Het ontbreekt leerkrachten vaak aan vaardigheden en kennis. Dat komt mede doordat er op de pabo erg weinig muziekonderwijs is gegeven. Het traject Vakspecialist muziek is een van de manieren om muziek terug te brengen in de pabo en de basisschool én om de kwaliteit van het muziekonderwijs te verhogen. Wat je nu veel ziet in de praktijk is dat waar scholen op zoek gaan naar beter muziekonderwijs, zij externe vakleerkrachten of musici inzetten. Zo’n vakleerkracht is er meestal maar zes weken in het jaar. Het is belangrijk om een muziekspecialist in huis te hebben die zorgt voor de continuïteit, die kan coachen en kennis delen in het team.

Wat voor studenten zoek je voor het specialisatietraject?

Studenten moeten natuurlijk affiniteit hebben met muziek en een muziekinstrument bespelen. Dat kan ook de stem zijn. Ook moeten ze basaal noten kunnen lezen. Het niveau hoeft nog niet hoog te zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die muziek als eindexamenvak hebben, in een koor zitten of een muziekinstrument bespelen. Studenten moeten vooral de drive hebben om dit traject naast de pabo te doen. En het is gewoon ontzettend leuk om met een groepje medestudenten muziek te maken. Dat schept een band en het is een leuke afwisseling naast het studeren.

Wat merken de partnerscholen ervan?

De studenten nemen muziek mee de stageschool in. Ik weet uit ervaring dat scholen heel blij zijn met deze expertise. Als vakspecialist muziek kun je je dus echt onderscheiden op de arbeidsmarkt. We komen trouwens graag in contact met scholen, die deze muziekstudenten ruimte willen geven om veel te oefenen in de praktijk en die daarin ook kunnen begeleiden.

Meer weten over het specialisatietraject? Ga naar de website

Wil jij als leerkracht deze post-hbo-opleiding volgen? Kijk op de website van het Marnix Onderwijscentrum.

Tip!
Bekijk hier een filmpje waarin prof. dr. Erik Scherder vertelt wat muziek met je brein doet.