Home » Nieuws
Nieuwsoverzicht

Maak samenwerking met ouders bespreekbaar

Samenwerken met ouders was tot voor kort geen thema op de pabo. Studenten leerden wel slecht-nieuws-gesprekken voeren, maar niet hoe je bijvoorbeeld samenwerkt aan de opvoeding. En dat is jammer, want goede samenwerking met ouders is nodig voor goed onderwijs.

Maak samenwerking met ouders bespreekbaar

De Marnix Academie heeft samen met een groot aantal partnerscholen een toolkit ontwikkeld om dit én andere thema’s bespreekbaar te maken. Er bestaan toolkits voor leraren en voor pabo-studenten.

Gelijkwaardig
Karen Smook is locatieleider van basisschool De Mare in Alphen aan den Rijn. Zij werkte mee aan de ontwikkeling van toolkits over samenwerken met ouders. Ook op haar eigen school wordt er actief gewerkt met de toolkits. “Wij willen meer zichtbaarheid creëren door ouders lessen bij te laten wonen, ouder-vertel-gesprekken te voeren, maar ook door ouders te benaderen als gelijkwaardige gesprekpartners. Zij kennen hun kind immers het beste.”
De toolkit helpt om het gesprek over samenwerken met ouders op gang te brengen of te verdiepen. Dat heeft Karen in haar team zo ervaren. Door samen de beschreven én eigen casussen door te nemen en  de vragen te bespreken kom je al snel tot nieuwe inzichten. “Eén van mijn collega’s had een moeilijke leerling in de groep. De ouders zagen het probleem niet en dus liep het gesprek steeds spaak. Maar door de toolkit heeft mijn collega geleerd het gesprek goed voor te bereiden en tijdens het gesprek meer door te vragen: hoe pakken de ouders het gedrag thuis aan? Op deze manier deelden ze veel meer de zorg en beide partijen vonden het een heel prettig gesprek.” 

Studenten bij het 10-minuten-gesprek
Ook studenten van de Marnix Academie die stage lopen op De Mare gaan aan de slag met een toolkit. Zij worden gestimuleerd al in een vroeg stadium van hun studie bij de 10-minuten-gesprekken te zitten. Ze kiezen een onderdeel uit de toolkit en nemen dat mee: bijvoorbeeld een observatielijst. Naderhand bespreekt de student dit met de mentor. Dat werkt twee kanten op, want ook de mentor moet nadenken over waarom hij het 10-minuten-gesprek op die manier voert.

Laagdrempelig
Karen Smook: “Ik kan andere scholen echt aanraden de toolkits te gebruiken. Leraren kunnen het in kleine groepjes gebruiken. Alles bij elkaar vraagt het om een tijdsinvestering van 3 maal 1 à 1,5 uur. Het materiaal is helder en laagdrempelig waardoor je meteen aan de slag kunt. De gesprekken zorgen ervoor dat het thema gaat leven in het hele team en dat er ruimte komt voor nieuwe inzichten.” 

Over het project Versterking Samenwerking
De toolkit komt als product voort uit het project Versterking samenwerking. Dit project heeft als doel het samen opleiden van leraren te verbeteren. Naast het thema samenwerken met ouders zijn er toolkits over Opbrengstgericht werken, Sociale veiligheid en Uitgaan van verschillen.

Bekijk voor meer informatie de website.