Home » Nieuws
Nieuwsoverzicht

Hoe anders leren Academische pabo-studenten?

Hoe leren studenten in Academische pabo-trajecten? Zijn er verschillen ten opzichte van reguliere pabo-studenten? Hoe verandert het leren gedurende de opleiding? Deze vragen staan centraal in het promotieonderzoek van Stella van der Wal-Maris. In 2010 begon ze aan haar onderzoek en inmiddels is zij in de afrondende fase beland.

Hoe anders leren Academische pabo-studenten?

Op dit moment zijn drie medewerkers van de Marnix Academie bezig met een promotie-onderzoek. Dit interview met Stella van der Wal-Maris vormt het eerste deel van een serie over deze onderzoekstrajecten.

Wat is de kern van je onderzoek?
De kern is tweeledig. Enerzijds is het onderzoek gericht op het achterhalen van het leerpatroon van reguliere en academische pabostudenten, de motieven die ze hebben bij studie- en beroepskeuze én hun verwachtingen van het leren tijdens de opleiding. Verschillen academische pabo-studenten daarin van de reguliere? Anderzijds wil ik weten wat in de academische leeromgeving ervoor zorgt dat het  leerpatroon zich in de gewenste richting ontwikkelt. Welke factoren spelen daarin een rol?

En wat is de gewenste richting?
Als opleiders willen we graag dat studenten uiteindelijk op een heel open, nieuwsgierige, kritische en diepgaande manier leren en in staat zijn dat leren zelf aan te sturen. Na de opleiding vraagt het beroep van leraar een voortdurende professionele ontwikkeling. Een betekenisgericht leerpatroon wordt hiervoor als voorwaardelijk gezien. 
Toch bleek uit het eerste deel van mijn studie dat maar weinig studenten zo de opleiding binnenkomen. Zowel reguliere als academische studenten zagen bij aanvang van de opleiding leren vooral als het opnemen en reproduceren van toepasbare kennis. Academische studenten kúnnen wel abstract denken en verbindingen leggen, maar dat was bij aanvang van de studie niet hun beeld van wat leren is. Bij een meting aan het einde van het eerste jaar bleek dat deze studenten een enorme vooruitgang geboekt hadden als het gaat om het kritisch benaderen van een onderwerp en leren op een diepgaande manier. 

Hoe komt het dat dat in een jaar zo verandert?
Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat de beleving van je leeromgeving het meest van invloed is op het al dan niet veranderen van je leerpatroon. In de academische trajecten worden leeromgevingen zo ingericht dat ze een open, kritische en nieuwsgierige manier van leren uitlokken. De academische trajecten hebben vanaf het begin een dubbele focus; binnen de opleiding is een beroepsgerichte poot én een wetenschappelijke. 

In je onderzoek richt je je niet alleen op de Marnix Academie, maar kijk je landelijk naar academische pabo’s. Maakten de onderlinge verschillen het niet lastig?
Mijn onderzoek startte op zestien pabo’s die naast een reguliere opleiding ook een academische opleiding hebben. Natuurlijk zijn die allemaal anders ingericht, maar tijdens mijn onderzoek zag ik drie hoofdvarianten. De ene heeft twee aparte bachelors, de andere een bachelor met een pre-master en er is een aantal pabo’s met een verkort traject dat academisch ingericht is. Van elke variant koos ik één hogeschool waar ik good practices verzamelde. Het gaat dan om elementen in de leeromgeving waarvan studenten denken dat ze positief hebben uitgewerkt op de kwaliteit van hun leren. Iedere academische opleidingsvariant heeft naast gemeenschappelijke kenmerken ook zijn eigen manieren die bij studenten het betekenisgericht leren uitlokken. Het onderzoek levert hierdoor voor iedere variant inzichten op die benut kunnen worden voor het verder stimuleren van betekenisgericht leren. 

Zag je nog andere verschillen tussen Academische pabo-studenten en reguliere pabo-studenten?
Ik heb onderzocht met wat voor motieven en verwachtingen studenten de pabo binnenkomen. Sommige academische studenten kiezen voor deze opleiding omdat ze nou eenmaal vwo hebben gedaan en het min of meer van ze verwacht wordt. Maar het blijkt ook dat ze significant meer innovatiegericht zijn dan reguliere pabo-studenten, ze willen bijdragen aan onderwijsverbetering. Studenten in academische trajecten verwachten dan ook meer onderwijs gericht op onderzoek en innovatie. 
Een ander verschil is dat studenten van de Academische pabo minder onzeker lijken over hun eigen kunnen dan hun medestudenten op de reguliere pabo. 

Heeft jouw onderzoek consequenties voor de inrichting van de Academische pabo?
Op de Marnix Academie heeft het onderzoek vanaf het begin invloed gehad op het curriculum. Zodra mijn onderzoek nieuwe kennis opleverde, benutten we die voor de opleiding. Toen bleek dat beginnende studenten in academische trajecten vanaf het begin ook sterke innovatiegerichte motieven hebben, hebben we gekeken hoe we hier nog beter op in konden spelen. 
Dat is natuurlijk heel mooi en werkte voor mij heel motiverend. Academische pabo’s in het algemeen zoeken nog steeds naar wat de beste manier van opleiden is. De uitkomsten van mijn onderzoek zullen dus zeker benut worden.