Home » Nieuws
Nieuwsoverzicht

Partnerscholen tevreden over Marnix Academie

3 september 2020 nieuws Partnerscholen

Partnerscholen zijn over het algemeen, net als voorgaande jaren, tevreden over de Marnix Academie. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek in het werkveld. Schoolopleiders geven de bacheloropleiding als algemeen rapportcijfer een 7,6. In de afgelopen jaren lag het algemeen oordeel steeds tussen 7,5 en 7,7.

Partnerscholen tevreden over Marnix Academie

In mei/juni is het tweejaarlijkse onderzoek afgenomen onder schoolopleiders van onze partnerscholen. In deze online vragenlijst is een aantal vragen en stellingen voorgelegd met betrekking tot de bacheloropleiding, het partnerschap en de ervaringen van de partnerscholen met onze studenten en afgestudeerden. Het doel van dit onderzoek is het verder verbeteren van de bacheloropleiding.

Conclusies
De resultaten van dit jaar zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren. Dezelfde aandachtspunten komen terug, zoals een matige tevredenheid over de mate waarin de Marnix Academie haar levensbeschouwelijke visie en missie weet uit te dragen, het op de hoogte zijn van en omgaan met nieuwe ontwikkelingen binnen de Marnix Academie, moeite met het vinden van informatie op de portal en het (onvoldoende) aantal praktijkdagen in de deeltijd.
De afgelopen jaren zijn er al diverse zaken aangepakt, zoals het aantal praktijkdagen in de deeltijd. Verder is er inmiddels een nieuwe portal en de aandacht voor de levensbeschouwelijke identiteit wordt meegenomen in de curriculumontwikkeling A2020.

Respons
De vragenlijst is ingevuld door 128 schoolopleiders (39%). Normaal gesproken ligt de respons tussen de 51 en 55%. De lagere respons is dit jaar vermoedelijk te wijten aan de hectiek binnen partnerscholen als gevolg van de coronacrisis.