Home » Nieuws
Nieuwsoverzicht

Afgestudeerden tevreden over Marnix Academie

Onze alumni kijken positief terug op hun studie aan de Marnix Academie: 86% van de afgestudeerden van studiejaar 2017-2018 zou opnieuw voor de pabo kiezen aan onze hogeschool. Dit blijkt uit de HBO-Monitor.

Afgestudeerden tevreden over Marnix Academie

Driekwart van onze alumni zegt anderhalf jaar na diplomering (zeer) tevreden te zijn over de studie in het algemeen. Dat percentage ligt significant hoger in vergelijking tot andere lerarenopleidingen voor het basisonderwijs.

Tevredenheid over de opleiding
Alumni van de Marnix Academie zijn net als vorig jaar het meest tevreden over de docenten.
De inhoud van de opleiding scoort nog steeds boven het landelijk gemiddelde van alle pabo’s, maar is bij de voltijd wel significant gedaald ten opzichte van de vorige meting. Bij de deeltijd is het percentage dat (zeer) tevreden is over de inhoud hoger, net als vorig jaar.
De tevredenheid van alumni over de inbedding van praktijkgericht onderzoek is in de beide varianten van de opleiding gedaald.

Arbeidsmarktsucces
Alumni vinden dat ze tijdens de opleiding goed zijn voorbereid op hun beroepsloopbaan en de baan die ze gevonden hebben sluit goed aan op de opleiding. Iedereen die werk zocht na het afstuderen vond binnen drie maanden een baan, waarvan 90% als leerkracht.

Hoge betrokkenheid alumni
In totaal hebben 123 alumni van de Marnix Academie (91 voltijd en 32 deeltijd) de vragenlijst ingevuld (respons van 42%). De respons ligt net als voorgaande jaren boven het landelijk gemiddelde van 38% bij de lerarenopleidingen basisonderwijs. We beschouwen de hoge respons als een signaal dat onze alumni zich ook na het verlaten van de opleiding betrokken blijven voelen bij de Marnix Academie.
 
Over de HBO-Monitor
De HBO-Monitor is een jaarlijks onderzoek onder alle afgestudeerde hbo’ers. Voor dit onderzoek worden alumni van hogescholen ruim een jaar na het verlaten van hun opleiding uitgenodigd. Het geeft inzicht in de (arbeidsmarkt)positie van afgestudeerden, hoe afgestudeerden over hun opleiding denken en over welke kennis en vaardigheden zij na de studie beschikken. Deze informatie wordt gebruikt door studiekiezers, maar is ook van grote waarde voor de interne kwaliteitszorg van de hogescholen.
De HBO-Monitor wordt in opdracht van de gezamenlijke hogescholen uitgevoerd door Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht in samenwerking met DESAN Research Solutions.