Home » Nieuws
Nieuwsoverzicht

Onderwijsparade 'Kijken met de ogen van de ander'

Woensdag 28 september ben je van harte welkom op de Onderwijsparade 'Kijken met de ogen van de ander'. Een dag vol lezingen, workshops, discussies, theater en films voor leraren, bestuurders, opleiders, studenten en alle anderen die het onderwijs een warm hart toedragen.

Onderwijsparade 'Kijken met de ogen van de ander'

Wat kun je verwachten? 
De onderwijsparade wordt georganiseerd door het Lectoraat Dynamische Identiteitsontwikkeling om met elkaar te vieren dat in deze 12 jaar veel kennis verzameld is over en ook nieuwe onderwijspraktijk is ontstaan rond identiteitsontwikkeling, levensbeschouwelijke vorming en goed werk-gesprekken. Twee thema’s staan op de parade centraal: 'Welkom in de veilige klas' en 'Verbindt religie of sluit religie uit'?

De ochtend: Welkom in de veilige klas
Nieuw onderzoek laat zien dat veiligheid in de klas aandacht verdient. Met de komst van vluchtelingenkinderen is dat thema nog urgenter. Nieuwkomers roepen de vraag op naar bejegening. Die vraag raakt aan gevoelens van angst, onzekerheid en de behoefte aan veiligheid, ook binnen de context van het (primair) onderwijs. Hoe kunnen we vormgeven aan een pedagogie van vertrouwen en verbinden?

De middag: Verbindt religie of sluit religie uit? 
Gaat het om de waarheid in pacht hebben of is er een dialoog mogelijk? Wat betekent dat voor het basisonderwijs en het opleidingsonderwijs? We verkennen met een pastor, een rabbijn en een imam de vraag of religie verbindt of uitsluit.  En dat leidt  tot de vraag naar waardengedreven handelen van leraren in relatie tot hun professionele identiteit.

We starten de ochtend met een verhaal van kinderboekenauteur Jacques Vriens. In zijn bijdrage zoekt hij naar de kern van de pedagogie. Hij neemt ons mee van ‘Een gelukkige klas’ tot ‘Meester Jaap’.

Voor de start van de middag hebben we rabbijn Awraham Soetendorp uitgenodigd. Hij houdt een pleidooi voor het werken aan een cultuur van vertrouwen en verbinden in het onderwijs.

Ter afsluiting is er muziek van Orchestre Partout, de ‘band zonder verblijfsvergunning’  uit het Asielzoekerscentrum Alkmaar. 

Woensdag 28 september
Inloop - 08.30 - 09.30 uur
Programma van 09.30 - 16.00 uur
Borrel vanaf 16.00 uur onder muzikale begeleiding van Orchestre Partout

Meld je aan op www.marnixacademie.nl/ogenvandeander