Home » Nieuws
Nieuwsoverzicht

NVAO vol lof over Plan Kwaliteitsafspraken

De Marnix Academie is zeer goed beoordeeld door het NVAO-panel over het Plan Kwaliteitsafspraken. Bij de kwaliteitsafspraken gaat het om de studievoorschotgelden die hogescholen en universiteiten besteden aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

NVAO vol lof over Plan Kwaliteitsafspraken

Voorbeeld voor andere hogescholen
Het panel heeft aangegeven dat het plan van de Marnix Academie staat als een huis, het dossier heel erg goed is en als voorbeeld kan dienen voor andere hogescholen. De voorzitter van het panel sloot het visitatiebezoek af met de woorden: ‘De Marnix Academie is van hoog tot laag en van laag tot hoog in control voor wat betreft de kwaliteitsafspraken.’

Studenten zeer betrokken
Het panel gaf aan zeer plezierige gesprekken te hebben gevoerd met management, studenten, MR en de Raad van Toezicht. Over de rol en betrokkenheid van de studenten zei het panel dat onze studenten uitstralen dat ze trots zijn op de school, dat ze in de gesprekken deskundige afgewogen antwoorden geven, goed naar zichzelf en de school kijken, een open houding hebben naar de worstelingen die ze meemaken en een enorme taakvolwassenheid tonen. Daar kunnen de studenten trots op zijn!

Vervolg
De accrediteringsorganisatie NVAO adviseert de minister. De minister van Onderwijs neemt vervolgens een besluit over toekenning van de gelden aan de Marnix Academie. 

Lees hier het volledige Plan Kwaliteitsafspraken 2019-2014.