Home » Nieuws
Nieuwsoverzicht

Column Joke Snippe | Januari 2019

Een heel nieuw jaar ligt weer voor ons als een onbeschreven blad. Mijn wens voor ons allen is dat we er vooral een kleurrijk jaar van maken.

Column Joke Snippe | Januari 2019

En deze wens komt voort uit het volgende. In het afgelopen jaar hebben we als Marnix Academie gewerkt aan het formuleren van een nieuw strategisch beleidsplan. Dit hebben we in samenwerking met onze partnerscholen gedaan. Een van onze thema’s die we centraal stellen in de komende jaren is wereldburgerschap. We willen bevorderen dat onze studenten zich wereldburger voelen en zich ook als wereldburger gedragen. En we merken dat dat niet vanzelf gaat. 

Bubbel
Als we kijken naar hoe we ons leven leiden, dan is opvallend dat we vaak in kringen verkeren met mensen die dezelfde culturele achtergrond en over het algemeen dezelfde opvattingen hebben. De ouderwetse uitdrukking is dat we vooral omgaan met Ons Soort Mensen. Het is een soort ‘bubbel’ waarin we leven. Voor ons gevoel zijn we wel internationaal georiënteerd: via internet zijn we immers in contact met heel de wereld. We kunnen gemakkelijk schaken met iemand in Nieuw-Zeeland en aankopen doen in het buitenland. Het zijn echter acties die we kunnen doen zonder ons te verdiepen in de cultuur van een ander land of in de gedachtengang en gewoonten van een ander mens. Het kan allemaal vanuit onze leunstoel gebeuren, vanuit onze vertrouwde bubbel. 

Oefenplaats
Met die houding zijn we nog geen wereldburger. En er is echt een dringende reden om uit die bubbel te stappen. De basisschool is een van de weinig plaatsen waar kinderen van allerlei achtergronden in een klas zitten. Dat is ook de plek, de oefenplaats, waar ze leren omgaan met kinderen die anders zijn, waar ze conflicten leren aangaan en respect leren opbrengen voor andersdenkenden. 
Als we gericht blijven op ons eigen terrein en op het vertrouwde gebied, dan leven we ons minder in in de ander en zullen we ons minder kunnen verplaatsen in diens situatie. En dat kan onze samenleving danig in de weg gaan zitten en bepaalde groepen ernstig gaan benadelen. 

Multiculturele school
De opdracht voor het komend jaar zal voor ons zijn om regelmatig uit de bubbel te stappen en meer de verbinding te maken met andere culturen. Voor de opleiding zal de oplossing zijn dat we onze studenten goed toerusten voor het werken in een multicultureel samengestelde school. We horen van onze studenten dat ze zich op dat punt niet altijd goed voorbereid voelen. Ook merken we dat er studenten zijn die het werken in een multiculturele school omzeilen omdat ze daar minder voor voelen of daar minder nieuwsgierig naar zijn. Het zou onze taak moeten zijn om die nieuwsgierigheid te prikkelen en hen aan te sporen om wel hun eigen grenzen te verleggen. Het kan zoveel opleveren om je horizon als startende leraar te verbreden. Daarom wensen we onszelf een kleurrijk 2019 toe!