Home » Nieuws
Nieuwsoverzicht

Opnieuw licentie DCBO

De bacheloropleiding heeft opnieuw de licentie ontvangen van Verus voor het geven van DCBO-onderwijs voor de duur van zes jaar.

Opnieuw licentie DCBO

Voor de zomervakantie hebben we bezoek gehad van een commissie die, namens Verus, gesprekken heeft gevoerd met het management, docenten, studenten en het werkveld. De gesprekken werden gevoerd op basis van de aangeleverde zelfstudie. Afgelopen maandag hebben we het definitieve rapport ontvangen van de commissie.

We zijn heel trots op het oordeel van de commissie. Voor de onderdelen visie op opleiden voor (protestants) christelijk basisonderwijs en beoogde eindkwalificaties ontvingen we het oordeel excellent; voor de onderdelen onderwijsleeromgeving, toetsing en gerealiseerd eindkwalificaties en resultaten het oordeel goed.