Home » Nieuws
Nieuwsoverzicht

Meer dan een slogan

De slogan van onze nieuwe voorlichtingscampagne luidt: Meer met Marnix. Een gemakkelijke slogan? Of zit er meer achter? 

Meer dan een slogan

Studenten kunnen zich tijdens de opleiding specialiseren in muziek, bewegingsonderwijs of in de sportieve en gezonde school. Meer waar voor je geld en voor je diploma dus. Dat is echter niet het belangrijkste: in de opleiding streven we ernaar om studenten hun eigen horizon te laten verbreden. We stimuleren studenten om op verschillende scholen hun praktijkervaring op te doen, zodat ze een breed beeld van de huidige onderwijspraktijk krijgen. 

Nieuwe situaties
Daarnaast willen we ze ook in de gelegenheid stellen om kennis te maken met andere levensovertuigingen door een kloosterbezoek of een bezoek aan een moskee. Via de actie Marnix Doet kunnen studenten heel concreet aan vrijwilligerswerk doen en zo kennis maken met groepen in de samenleving waar ze tot nu toe misschien niet mee in aanraking zijn geweest of die ver van hun eigen belevingswereld af staan. Zo ontwikkelen ze een bredere blik op de wereld en leren ze omgaan met situaties die nieuw voor hen zijn. 

Een eigen plek in de wereld
In onze visie draagt dit bij aan goed leraarschap. Met onze opleiding willen we goede leraren opleiden die met liefde voor het vak voor de klas staan. Maar we willen onze studenten ook begeleiden bij het vinden van hun eigen plek in de wereld. En daar hoort bij dat je niet altijd bij het bekende en het vertrouwde blijft, maar dat je je ook van je stuk laat brengen of laat verwonderen. Meer met Marnix is dan ook meer dan een slogan!