Home » Nieuws
Nieuwsoverzicht

Crossing borders: nieuw afstudeerprofiel

Dit collegejaar start de Marnix Academie met een nieuw afstudeerprofiel: Crossing Borders. Dit profiel is gericht op studenten die hun onderwijskennis en -ervaring willen verbreden naar een internationale context.  

Crossing borders: nieuw afstudeerprofiel

Veel Marnix-studenten gaan in het vierde jaar naar het buitenland. De Marnix Academie juicht dit toe! Toch lopen veel van deze internationale studenten er tegenaan dat opdrachten vanuit andere profielen niet goed aansluiten bij hun buitenlandse realiteit. Omgekeerd was het voor de profielen vaak moeilijk om recht te doen aan de leerwensen van de internationale studenten, omdat de studenten maar een deel van het programma meemaakten.  

Internationale competenties 
Het nieuwe profiel Crossing Borders komt hierin tegemoet. En bovendien maakt het profiel de internationale ervaring completer. Studenten krijgen de kans zich beter voor te bereiden. Ook is er veel ruimte voor verdieping en verwerking, gekoppeld aan maatwerkopdrachten. Rode lijn door het profiel is het verwerven van de internationale competenties* als leerkracht. 

Tools 
Als studenten in het buitenland stage gaan lopen, hebben ze veel tools nodig. Want de relatie tussen leerlingen en leerkracht is in geen enkel land gelijk aan die van Nederland. Daar is in het profiel dan ook aandacht voor. De studenten zullen overigens ook in eigen land over de grenzen van het gangbare systeem heen kijken. Vervolgens kunnen ze in een internationale context op zoek gaan naar vernieuwende elementen voor ‘ons’ onderwijs. 

Ook studenten die in het buitenland gaan studeren met een Erasmus-beurs krijgen te maken met een andere onderwijscultuur. Ook dit vraagt een verdieping in cultuur en onderwijs en een open, ontvankelijke houding. 

Het profiel Crossing Borders start in september als pilot; het programma zal zich gedurende het jaar verder ontwikkelen. 

* De studenten verwerven de volgende competenties

  • Persoonlijke groei
  • Interculturele competentie
  • Taalvaardigheid
  • Internationale betrokkenheid
  • Internationale vakkennis