Home » Nieuws
Nieuwsoverzicht

Twee nieuwe lectoren op de academie

5 juli 2018 nieuwsbrief

Dr. Inge Andersen en dr. Arienne van Staveren beginnen beide na de zomervakantie als lector op de Marnix Academie. Arienne van Staveren is benoemd als lector Leren & Innoveren. Inge Andersen is benoemd als lector Waardegericht leiderschap.

Twee nieuwe lectoren op de academie

Arienne van Staveren

Arienne van Staveren is benoemd als lector Leren & Innoveren aan de Marnix Academie. Zij wordt ook academic director van de masteropleiding Leren en Innoveren.

Arienne van Staveren zal het lectoraat Leren en Innoveren vormgeven. Het opzetten van een kenniskring maakt daar onderdeel van uit. Er zal onderzoek verricht worden naar thema's die van belang zijn binnen het hoofdthema 'leren en innoveren'. Het onderzoek wordt gedaan door de kenniskring in samenwerking met de masterstudenten Leren en Innoveren en de scholen waar zij werkzaam zijn.  

Over Arienne van Staveren
Arienne is in 2007 gepromoveerd op ‘leren samenwerken bij veranderen en innoveren’. Sinds een aantal jaren is ze werkzaam in de master Leren en Innoveren als docent innovatie en daarnaast heeft zij ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de herziening van het programma van de master. Het lesgeven in de masteropleiding blijft onderdeel van haar werk. 
Arienne was jaren bestuurder van het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie. Het expertisecentrum heeft een eigen academische master. Eerder was ze ruim 10 jaar verbonden aan Sioo, interacademiaal centrum voor organisatie en veranderkunde.

Inge Andersen

Dr. Inge Andersen is benoemd als lector Waardegericht leiderschap bij Penta Nova. Zij wordt ook academic director van de masteropleiding Educational Leadership en zal haar werk verrichten op de Marnix Academie.

Het lectoraat Waardegericht leiderschap zal onderzoek verrichten naar de rol van waarden in het leiderschap in scholen.  Het begrip waarden wordt daarbij breed geïnterpreteerd. Waarden hebben betrekking op betekenisgeving, op ideeën over wat goed en slecht is, op ethiek en moraal en principes en richtlijnen. Naast interne en externe onderzoeksdata zijn zij een belangrijke bron om richting te geven aan besluitvorming en acties. 
Het onderzoek naar waardegericht leiderschap zal worden verricht vanuit een op te zetten kenniskring. In de kenniskring zetten onderzoekers van de verschillende hogescholen zich in voor kennisontwikkeling, in samenwerking met diverse scholen.

​Als academic director van de masteropleiding is Inge Andersen verantwoordelijk voor de kwaliteit, de actualiteit en de samenhang van het onderwijsprogramma. De lector zal samenwerken met associate lector dr. Lisette Uiterwijk die tevens opleidingscoördinator van de masteropleiding is. 
Inge Andersen volgt dr. Meta Krüger op, die recent met pensioen ging.

Over Inge Andersen
Inge Andersen was hoofddocent Leiderschap aan de Hogeschool Utrecht.  Eerder werkte ze als onderzoeker, opleider en adviseur bij diverse organisaties. Samen met dr. Meta Krüger heeft ze het beroepsprofiel ontwikkeld voor het schoolleidersregister. In 1996 promoveerde ze op Teacher isolation in primary schools.