Home » Nieuws
Nieuwsoverzicht

Lector Leren en Innoveren

Arienne van Staveren is per 1 augustus 2018  benoemd als lector Leren & Innoveren aan de Marnix Academie in Utrecht. Zij wordt ook academic director van de masteropleiding Leren en Innoveren.

Lector Leren en Innoveren

Arienne van Staveren zal het lectoraat Leren en Innoveren vormgeven. Het opzetten van een kenniskring maakt daar onderdeel van uit. Er zal onderzoek verricht worden naar thema's die van belang zijn binnen het hoofdthema 'leren en innoveren'. Het onderzoek wordt gedaan door de kenniskring in samenwerking met de masterstudenten Leren en Innoveren en de scholen waar zij werkzaam zijn.  

Over Arienne van Staveren
Arienne is in 2007 gepromoveerd op ‘leren samenwerken bij veranderen en innoveren’. Sinds een aantal jaren is ze werkzaam in de master Leren en Innoveren als docent innovatie en daarnaast heeft zij ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de herziening van het programma van de master. Het lesgeven in de masteropleiding blijft onderdeel van haar werk. 
Arienne was jaren bestuurder van het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie. Het expertisecentrum heeft een eigen academische master. Eerder was ze ruim 10 jaar verbonden aan Sioo, interacademiaal centrum voor organisatie en veranderkunde.

Radiant Lerarenopleidingen
De masteropleiding Leren en Innoveren is ontwikkeld door de Marnix Academie en hogescholen van het samenwerkingsverband Radiant Lerarenopleidingen. Dit samenwerkingsverband van pabo's heeft onder meer als doelstelling om krachten te bundelen op het terrein van opleiding en onderzoek. Daarbij is uitgesproken dat aan elke masteropleiding die wordt aangeboden een lector is verbonden.

www.lereneninnoveren.nl