Home » Nieuws
Nieuwsoverzicht

Alumni zouden weer voor Marnix kiezen

Meer dan de helft van onze alumni (67%) is achteraf (zeer) tevreden over de studie. Landelijk ligt dat perentage lager: 51%. Bij de deeltijd ligt dat percentage het hoogst: 91%. Maar liefst 89% van de alumni zou de opleiding opnieuw kiezen aan de Marnix Academie. Dit blijkt uit een onderzoek onder onze alumni.
 

Alumni zouden weer voor Marnix kiezen

De afgestudeerden van de voltijdopleiding aan de Marnix Academie vinden dat ze goed voorbereid zijn op hun beroepsloopbaan (65%); dit is boven het landelijk gemiddelde van alle lerarenopleidingen basisonderwijs (49%). Daarnaast vinden de alumni van de voltijd opleiding dat ze een goede basis gekregen hebben om te starten op de arbeidsmarkt (76%).

Tevredenheid met opleiding

Afgestudeerden van beide opleidingsvarianten zijn tevreden over de inbedding van praktijkgericht onderzoek (81%) en de actualiteit van de opleiding (79%).
Deeltijdstudenten zijn meer tevreden over de inhoudelijke samenhang (73% t.o.v. 56% bij de voltijd) en de studiebegeleiding tijdens de opleiding (91% t.o.v. 58% bij de voltijd).
Internationale oriëntatie ligt met 57% (zeer) tevreden hoger dan het landelijk gemiddelde van alle lerarenopleidingen basisonderwijs (27%).

Meer dan de helft van de alumni vindt de opleiding uitdagend qua niveau (60%). Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde (36%). Het niveau van toetsen en opdrachten is minder hoog (44%), maar nog wel hoger dan het landelijk gemiddelde (33%). De afgestudeerden van Marnix Academie zijn (zeer) tevreden over de docenten qua actuele kennis (83%), betrokkenheid (79%), inspirerend vermogen (83%), inhoudsdeskundigheid (85%) en didactische vaardigheden (74%).

Over het onderzoek

In het najaar van 2017 zijn alumni van hogescholen, waaronder de Marnix Academie, een jaar na het verlaten van hun opleiding gevraagd hoe ze op hun studie en intrede op de arbeidsmarkt terugkijken. In totaal hebben 63 alumni van de Marnix Academie (47 voltijd en 16 deeltijd) de vragenlijst van de zogenoemde HBO Monitor ingevuld (respons van 25%).