Home » Nieuws
Nieuwsoverzicht

Partnerscholen positief over academie

Uit onderzoek dat de Marnix Academie heeft gedaan onder haar partnerscholen blijkt dat de scholen positief zijn over de hogeschool. De bacheloropleiding van de Marnix Academie krijgt gemiddeld een 7,7.

 

Partnerscholen positief over academie

Partnerscholen (lees: stagescholen) zijn het meest tevreden over het contact met de relatiebeheerder van de Marnix Academie. De studenten functioneren over het algemeen goed in het team van de school. De meeste intern coördinatoren opleidingen (ico - is een stagebegeleider in de basisschool) zouden de Marnix Academie aanbevelen aan aankomende studenten die een lerarenopleiding willen kiezen. De ico’s geven aan dat Marnix Academie trots kan zijn op zijn reputatie als het gaat om een goede hbo-lerarenopleiding, dat de opleiding staat voor kwaliteit en studenten opleidt tot startbekwame leerkrachten. De afgestudeerde van de Marnix Academie is praktijkgericht opgeleid en het opleidingsprogramma van de Marnix Academie is voldoende actueel. Het grootste deel van de ondervraagde ico's zou andere scholen aanbevelen om te participeren in het Partners in Opleiden en Ontwikkeling (76%). 

Tweejaarlijks onderzoek
De Marnix Academie doet eens in de twee jaar onderzoek naar de ervaringen van partnerscholen met de opleiding, de mate waarin ze tevreden zijn over het functioneren van onze studenten in de beroepspraktijk, over het contact tussen de partnerschool en de Marnix Academie. Het doel van dit onderzoek is te weten hoe partnerscholen hierover denken zodat we gezamenlijk onze opleidingen kunnen blijven verbeteren. 
Het onderzoek is uitgevoerd in april 2018. De vragenlijst is ingevuld door 172 interne coördinatoren opleiding (respons 55%). De reacties van partnerscholen zijn anoniem verwerkt.

Bedankt!
De Marnix Academie bedankt op deze plaats alle partnerscholen die hun medewerking hebben verleend aan dit onderzoek! De academie gaat samen met de partnerscholen aan de slag met de aandachtspunten die ico’s hebben vermeld in de vragenlijst. De resultaten zullen ook worden besproken in de stuurgroep en werkgroep partnerschap.