Home » Nieuws
Nieuwsoverzicht

Beurs voor LEV-project

De Marnix Academie ontwikkelt een leerlijn waarin pabo-studenten gedurende de hele opleiding met videomateriaal leren van hun praktijkervaringen. Voor dit project heeft deeltijdcoördinator Janneke Waelen een Comenius Senior Fellow-beurs van 100.000 euro toegekend gekregen. 

Beurs voor LEV-project

De beurs is verkregen voor het  LEV-project op de Marnix Academie. Bij dit project draait het om regie over eigen LEren via Videobeelden. De Marnix Academie ontwikkelt een leerlijn waarin pabo-studenten gedurende de hele opleiding met videomateriaal leren van hun praktijkervaringen. De studenten leren om zelf beeldmateriaal te analyseren en feedback te geven op beeldmateriaal van medestudenten.

Omdat studenten door de leerlijn tijdens de opleiding leren om onafhankelijk van een expert of coach, samen met peers, te werken met videobeelden, kunnen ze deze vaardigheid na de opleiding in het werkveld inzetten. Op deze manier dragen ze bij aan het vergroten van de leercultuur in een school. Het LEV-project  wordt gestart in de deeltijdopleiding van de Marnix Academie. In een latere fase worden de opbrengsten van dit project vertaald naar de voltijdopleiding.