Home » Nieuws
Nieuwsoverzicht

Ontwerpatelier voor alumni

Een populaire alumni-activiteit is het ontwerpatelier. Onder begeleiding van een docent ga je aan de slag met een mooi ontwerp voor een les/lessenserie voor jouw klas. 

Ontwerpatelier voor alumni

Deze maand staat het ontwerpatelier rekenen-wiskunde van docent Erica de Goeij op de agenda. In dit ontwerpatelier staat het stimuleren van reflectie bij kinderen tijdens de reken-wiskundeles of een reken-wiskundeactiviteit centraal. Hoe leren we kinderen na te denken over hun eigen denken en handelen? Hoe leren we kinderen terug te kijken op hun eigen en andermans denkactiviteiten?

In de eerste bijeenkomst ontwerpen we een reken-wiskundeactiviteit waarvan reflectie een belangrijk deel uitmaakt. Vervolgens ga je die in jouw praktijk uitvoeren. Tijdens de tweede bijeenkomst wisselen we ervaringen uit en doe je inspiratie op voor reflectie-stimulerende activiteiten en leerkrachtvaardigheden.
 
Wil jij op de hoogte gehouden worden van de alumni-activiteiten? Stuur dan een mail naar marnixdeeltijd@hsmarnix.nl o.v.v. Alumni - ontwerpateliers. De activiteiten staan open voor oud-voltijdstudenten en oud-deeltijdstudenten.