Home » Nieuws
Nieuwsoverzicht

Academie krijg lector Toekomstgericht onderwijs

De Marnix Academie start per 1 april 2018 met een nieuw Lectoraat: Toekomstgericht Onderwijs. Lector wordt Stella van der Wal-Maris, die momenteel als hogeschoolhoofddocent is verbonden aan de Marnix Academie.

Academie krijg lector Toekomstgericht onderwijs

Het lectoraat wordt gestart in samenwerking met andere drie pabo’s van Radiant Lerarenopleidingen: Hogeschool iPabo, Hogeschool de Kempel en Iselinge Hogeschool. Deze pabo’s bieden gezamenlijk de master Toekomstgericht Onderwijs aan.

De lector zal optreden als academic director voor de masteropleiding en is daarmee verantwoordelijk voor de inhoud en borging van het niveau van de opleiding. Daarnaast gaat de lector in het Marnix Innovatiecentrum leiding geven aan onderzoek op het terrein van  toekomstgericht onderwijs. Hierbij is een belangrijk aandachtspunt de verbinding met het werkveld, de bacheloropleiding en de masteropleidingen.
Toekomstgericht onderwijs is gedefinieerd als onderwijs dat leerlingen in staat stelt kennis, vaardigheden en een houding te verwerven die ze nodig hebben om actief zelfstandig en met anderen vorm te geven aan hun persoonlijke ontwikkeling en aan de maatschappij waarin ze (willen) leven.

Over de lector
Stella van der Wal-Maris is sinds 1991 verbonden aan de Marnix Academie. Zij startte als docent rekenen-wiskunde. Haar interesse in curriculumontwikkeling, leren en evalueren en onderwijsinnovatie maakte onder meer dat ze programmaleider toetsing is geweest. Maar ook dat ze aan de wieg stond van de academische pabo van de Marnix academie. Later begon ze aan een promotietraject met als centrale thema’s: leren en de rol van de leeromgeving. In 2017 is zij gepromoveerd op het leren van studenten in academische pabo-trajecten.