Home » Nieuws
Nieuwsoverzicht

Academie lid van UNESCO-scholennetwerk

24 november 2017 nieuws UNESCO, Wereldburgerschap

De Marnix Academie mag zich volwaardig lid van het UNESCO-scholennetwerk noemen. De Marnix Academie treedt toe tot een selecte groep van vijf UNESCO-scholen binnen het hbo in Nederland.

Academie lid van UNESCO-scholennetwerk

De Marnix Academie zet zich al jaren in om op hoog niveau duurzaam en verantwoord bezig te zijn. In het onderwijs en de bedrijfsvoering zijn ‘groen’ en duurzaamheid vanzelfsprekende onderdelen. Dat resulteerde jaren geleden in drie Aishe-sterren voor duurzame ontwikkeling. De Aishe-sterren worden ‘uitgereikt’ door de organisatie Duurzaam Hoger Onderwijs.

Wereldburgerschap
Omdat bij de Marnix Academie de blik steeds meer is verruimd van duurzame ontwikkeling naar wereldburgerschap, is besloten aansluiting te zoeken bij het scholennetwerk van Unesco. Het netwerk is onderdeel van de Verenigde Naties dat als taak heeft wereldvrede te bevorderen door middel van onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie.

In Nederland zijn 45 scholen lid van het netwerk, waaraan wereldwijd meer dan 10.000 scholen deelnemen. Naast de Marnix Academie mogen vier andere hogeschool(onderdelen) zich UNESCO-school noemen.

Doelstellingen
Internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn belangrijke doelstellingen voor scholen met het UNESCO-schoolprofiel. UNESCO-thema’s, zoals wereldburgerschap, duurzaamheid , mensenrechten en interculturele communicatie komen structureel en schoolbreed aan de orde. De Marnix Academie zal daar de komende jaren vorm en inhoud aangeven.