Home » Nieuws
Nieuwsoverzicht

Hoe goed werken R&D-groepen?

2 november 2017 nieuws, nieuwsbrief Onderzoek, R&D, MIC

Veel partnerscholen zijn er al eens mee in aanraking gekomen: de Research & Design-groep. Drie jaar geleden ging de eerste groep van start. Nu wil de Marnix Academie onderzoeken of deze vorm van onderwijsonderzoek echt zo goed werkt als ze denkt. Een interview hierover met senior-onderzoeker Marian van Popta.

Hoe goed werken R&D-groepen?

Wat is een Research & Design-groep eigenlijk?
In een Research & Design-groep (R&D-groep) werken leraren basisonderwijs, studenten, docentonderzoekers en een senior-onderzoeker samen aan een onderzoeksvraag uit de praktijk. We doen nu onder meer onderzoek naar: Eigenaarschap van leren bij leerlingen, Social entrepeneurial learning en Onderzoekend leren bij kleuters.

Hoe uniek is dit concept?
Het is nog vrij onbekend. Sinds vorig jaar werken we binnen een onderzoeksproject, Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht, samen met onder andere Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Zij waren zo enthousiast over onze aanpak dat ze het hebben overgenomen voor hun eigen onderzoeksgroepen. Ook zijn we vorig jaar bij het VELON-congres geweest om te vertellen over onze R&D-groepen. Dat zegt wel iets. Op andere hogescholen heb je wel leerwerkgemeenschappen, maar dat is niet hetzelfde.

Waarin verschilt een R&D-groep van een leerwerkgemeenschap?
In de R&D-groepen staat veel meer de onderzoekende houding centraal. We nemen de tijd om vast te stellen wat precies de vraag is. Vervolgens onderzoeken we met elkaar wat de literatuur erover zegt. Daarna proberen we te komen tot een theoretisch kader. Op die manier zorgen we ervoor dat de uitkomsten op de lange termijn nuttig zijn voor de school. Een ander verschil met de leerwerkgemeenschap is dat de hogeschooldocenten niet een expertiserol op zich nemen. In een R&D-groep zijn alle onderzoekers gelijkwaardig.

Waarom nu dit onderzoek naar de werking van R&D-groepen?
Wij zíen de verschillen met de leerwerkgemeenschap. Maar is het in de praktijk ook zo? Zijn de rollen inderdaad gelijkwaardig en is de R&D-groep ook echt wetenschappelijker? Levert het uiteindelijk meer op? We willen verder graag weten wat de succesfactoren zijn en welke factoren contraproductief werken.

Je hebt nu geen goed beeld van de succesfactoren?
We hebben wel evaluatiegegevens van de R&D-groepen die tot nu toe actief waren. Die evaluaties waren ook de aanleiding voor dit onderzoek. Er zijn enthousiaste reacties, maar ook kritische geluiden. Kijk, de groepen zelf richten zich op de inhoud en niet op het proces. In ons onderzoek gaan we dat juist wel doen.

Wie zijn er betrokken bij het onderzoek?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een R&D-groep met daarin docentonderzoekers, Academische pabo-studenten en ikzelf als senior-onderzoeker. We zoeken nog een aantal leraren basisonderwijs. Wie interesse heeft, kan zich bij mij aanmelden via m.vanpopta@hsmarnix.nl.

Wanneer verwacht je de eerste resultaten te hebben?
We zijn in september gestart. Het onderzoek zal maximaal twee jaar duren, net als alle andere R&D-groepen. In juni of juli 2018 hopen we een eerste rapportage te kunnen opleveren.