Home » Nieuws
Nieuwsoverzicht

Dagopleiding deeltijd gestart

4 september 2017 deeltijd, nieuws, nieuwsbrief

De deeltijdopleiding van de Marnix Academie is enorm gegroeid. Dat heeft met name te maken met de nieuwe dagopleiding, waar veel vraag naar is. Maar liefst 120 studenten zijn vrijdag 1 september begonnen aan deze pabo-dagopleiding. Daarnaast beginnen 32 studenten met de avondopleiding.

Dagopleiding deeltijd gestart

De deeltijdopleiding is enorm gegroeid. Dat heeft met name te maken met de nieuwe dagopleiding, waar veel vraag naar is. Maar liefst 120 studenten zijn begonnen aan deze dagopleiding. Daarnaast beginnen 32 studenten met de avondopleiding. In totaal: 153 eerstejaarsstudenten. Vorig jaar stroomden er 98 deeltijdstudenten in.

De start van de nieuwe opleiding werd feestelijk gevierd met taart voor alle eerstejaars deeltijdstudenten. Opleidingsmanager Gernanrd Ekkelenkamp sneed samen met deeltijdcoördinator Janneke Waelen de taart aan.

De kans is groot dat de studenten in 2020, als zij klaar zijn met de opleiding, direct aan de slag kunnen in het basisonderwijs. Onderzoek door het Ministerie van Onderwijs laat zien dat de regio Utrecht in 2020 een lerarentekort van naar schatting ruim 250 FTE verwacht. Janneke Waelen, coördinator van de deeltijdopleiding van de Marnix Academie: “Met de groei van onze deeltijdpabo werken wij mee aan de oplossingen voor het lerarentekort in de regio.”

Afgelopen jaren heeft de Marnix Academie geïnvesteerd in het ontwikkelen van een onderwijsprogramma dat is afgestemd op het leren van (hoogopgeleide) volwassenen. Naast de avondvariant van de opleiding wordt dit studiejaar gestart met een dagvariant. In plaats van twee avonden, volgen studenten daarin het onderwijsprogramma in één dag. Naast de colleges lopen studenten een dag per week stage op een basisschool.

“Het programma van de beproefde avondopleiding sluit aan op de behoeften van de volwassen student. Dat blijkt uit de hoge studenttevredenheid in bijvoorbeeld de Nationale Studentenenquête (NSE). Ook de hoge instroom en de uitval, die met 20% veel lager is dan landelijk bij deeltijdopleidingen, zien wij als bewijs voor onze kwaliteit. Dezelfde kwaliteit streven wij na in de dagvariant van de deeltijdopleiding”, aldus Janneke Waelen.