Home » Nieuws
Nieuwsoverzicht

Deeltijders kiezen voor dagopleiding

31 augustus 2017 nieuws, nieuwsbrief Instroom

Het collegejaar is gestart! Na een gezellige introductieweek startten er 271 voltijdstudenten in het eerste jaar. Dit is ongeveer gelijk aan de instroom van vorig jaar. Van de 271 voltijdstudenten volgen 18 studenten de Academische pabo.

Deeltijders kiezen voor dagopleiding

De deeltijdopleiding is enorm gegroeid. Dat heeft met name te maken met de nieuwe dagopleiding, waar veel vraag naar is. Maar liefst 120 studenten zijn begonnen aan deze dagopleiding. Daarnaast beginnen 32 studenten met de avondopleiding. In totaal: 153 eerstejaarsstudenten. Vorig jaar stroomden er 110 deeltijdstudenten in.
 
Het percentage jongens in de voltijdopleiding is hoger dan in voorgaande jaren, namelijk 25%.