Home » Agenda
Agendaoverzicht

Cultuuronderwijs 'verDIGITAALd'?

1 november 2017

Programma

13.00 – 13.30: inloop

13.30 – 14.15: Plenaire gedeelte  

Arie Vonk, projectleider Eramus+ project DICHE

Mariëtte Pennarts, gedeputeerde van de provincie Utrecht

Mathy Vanbeul, directeur ATiT en projectpartner DICHE

14.30 – 15.20: Workshopronde 1

15.30 – 16.20: Workshopronde 2

16.30 – 16 .45: Plenaire afsluiting – column Sanne Scholten, directeur LKCA 

16.45: Borrel

Vanzelfsprekend horen laptops, smartphones, tablets in het onderwijs, ze hebben er even goed hun plaats als in het leven van elke dag. In het DICHE project werken we daarom rond leeractiviteiten die inspiratie zoeken in cultuur en erfgoed maar die tegelijk een inbreng vergen van digitale tools en innovatieve les scenario’s, met een bijzondere aandacht voor het aanbrengen van toekomstgerichte vaardigheden.  

 

Meld je hier aan

Mathy Vanbuel, directeur ATiT België, project partner DICHE, is spreker tijdens het plenaire deel. In zijn inleiding gaat hij in op het Diche-project en de reden dat wordt ingezet op het gebruik van digitale middelen bij erfgoed- en cultuuronderwijs.

Vanbuel heeft een achtergrond in audiovisuele productie van leermiddelen. ATiT is een bedrijf dat op ICT gebaseerde leertoepassingen ontwikkelt en voorziet klanten van specifieke ICT-tools en multimedia toepassingen. Hij is auteur van verscheidene publicaties over het gebruik van media en technologie in het onderwijs. Mathy Vanbuel, directeur ATiT België, project partner DICHE. Vanbuel heeft een achtergrond in audiovisuele productie van leermiddelen. ATiT is een bedrijf dat op ICT gebaseerde leertoepassingen ontwikkelt en voorziet klanten van specifieke ICT-tools en multimedia toepassingen. Hij is auteur van verscheidene publicaties over het gebruik van media en technologie in het onderwijs. 

 

De workshops

Digitale educatie (on)mogelijk?
In deze interactieve workshop gaan we samen in de denktank over het gebruik van digitale media in educatie. Vanuit verschillende educatieve theorieën lijkt het huidige gebruik van digitale media geen relevante toevoeging te kunnen doen aan het leerproces. Is dit wel zo? Zijn er vormen denkbaar die juist een nuttige aanvulling vormen op de verschillende stijlen van leren en leerlingen? Zijn hier mogelijk essentieel ingrediënten voor te formuleren? Samen duiken we bovenop de vraag: is digitale educatie (on)mogelijk?

Bas de Wal, afgestudeerd aan de Reinwardt Academie in Digital Storytelling, huidig masterstudent Interaction Design aan de LUCA School of Arts in België en actief als concept-, visual- en sounddesigner in de culturele sector. In zijn werk staat storytelling centraal; het goed duiden van de verschillende facetten van een verhaal.

 

An app a day … Creatieve online apps. Wat kun je ermee?
Kinderen vinden nieuwe media heel gewoon. Thuis hebben ze een computer, laptop, tablet en rond een jaar of 10 hebben ze een smartphone. Ze appen, facebooken en internetten veel en enthousiast. Maar, ze hebben hiermee ook heel nieuw gereedschap in handen. Foto’s bewerken, filmpje monteren, een poster, rap of gedicht maken, het kan allemaal. Het internet staat vol met gratis apps die de creatieve kracht van kinderen versterken. Begin vandaag zelf met het ontdekken van de mogelijkheden en kansen van deze nieuwe media voor het onderwijs.

Irene de Jong is projectleider Mediakunst bij Kunst Centraal. Kunst Centraal ontwikkelt samen met kunstenaars educatie-projecten waarbij nieuwe, eigentijdse media het vertrekpunt zijn. Een voorbeeld is De Kleurkamer ism Monobanda Play, waarbij de kinderen schilderen met licht.

 

Erfgoedonderwijs 2.0?
Academische studenten van de Marnix Academie kregen de opdracht een onderzoeksproject te ontwikkelen voor hun stageschool waarin erfgoed als rijke leeromgeving centraal stond. Digitale innovatie en 21e eeuws leren waren de twee belangrijkste ingrediënten. Wat leverde dit op? Acht inspirerende voorbeelden maar ook inzichten in wat werkt en waar rekening mee te houden. Welke hobbels kom je tegen? Wat zijn de uitdagingen in de klas? En hoe meet je nou eigenlijk of de 21e eeuwse vaardigheden inderdaad zijn toegenomen?

Jurriaan Kamp is docent Drama en studiecoach aan de Marnix Academie. Vanuit het Diche project heeft hij de studenten aangestuurd in het ontwikkelen van de projecten en hun onderzoek.
Dorien Wijstma is adviseur Erfgoed en onderwijs bij Landschap Erfgoed Utrecht. Enerzijds ontwikkelt zij erfgoedprojecten voor scholen, maar meer nog adviseert, inspireert, traint en ondersteunt zij scholen én culturele partners in het inzetten van cultuuronderwijs met kwaliteit en het betrekken van de eigen culturele omgeving.
 

 

Creatieve kracht in het 21e eeuws leren
Door middel van actieve opdrachten bespreken we wat creativiteit is, waarom creativiteit past bij leren in de 21e eeuw, hoe een goed creatief proces eruit ziet en hoe digitale middelen creativiteit kan versterken.

Annemiek Laarhoven is consulent kunst- en cultuureducatie en projectleider Creatieve Kracht bij Kunst Centraal. Al tijdens haar conservatoriumopleiding hield zij zich bezig met hoe je het proces van (be)denken, maken en doen steeds anders kunt bekijken.

 

Werken met applicaties in de praktijk

Harriët Zuidervaart is verbonden aan de Marnix Academie

 

‘Storying’ the Cultural Heritage. Exploring how to apply Digital Storytelling in Cultural and Heritage Education 
Deze workshop is in het Engels
In deze workshop wordt samen onderzocht hoe Digital Storytelling kan bijdragen aan erfgoedonderwijs en 21e eeuwse vaardigheden kan versterken. De deelnemers leren een digitaal verhaal te maken. Zij worden uitgenodigd in een story-circle session  en een persoonlijk verhaal te delen dat vertelt hoe een 'cultureel erfgoed – ervaring’ hun creativiteit, kritisch denken, communicatievermogen en hun houding in het samenwerken met mensen uit verschillende achtergronden heeft versterkt.

Antonia Liguori is Research Associate in Applied Digital Storytelling aan de Universiteit van Loughborough. Ze heeft een doctoraat in de geschiedenis en de computerwetenschappen van de universiteit van Bologna en een master in hedendaagse geschiedenis van de Universiteit van Rome.

 

Erfgoedonderwijs en ICT, de onvoltooid toekomstige tijd
Vanzelfsprekend horen laptops, smartphones, tablets in het onderwijs, ze hebben er even goed hun plaats als in het leven van elke dag. In het DICHE project werken we daarom rond leeractiviteiten die inspiratie zoeken in cultuur en erfgoed maar die tegelijk een inbreng vergen van digitale tools en innovatieve les scenario’s, met een bijzondere aandacht voor het aanbrengen van toekomstgerichte vaardigheden. Mathy Vanbuel, directeur ATiT België, project partner DICHE, gaat hier tijdens zijn inleiding op in. Vanbuel heeft een achtergrond in audiovisuele productie van leermiddelen. ATiT is een bedrijf dat op ICT gebaseerde leertoepassingen ontwikkelt en voorziet klanten van specifieke ICT-tools en multimedia toepassingen. Hij is auteur van verscheidene publicaties over het gebruik van media en technologie in het onderwijs.